Hartstichting steunt vervolgonderzoek naar rol darmflora in ontstaan hart- en vaatziekten

GRONINGEN - Een door Folkert Kuipers (UMCG) en Mihai Netea (Radboud UMC) geleid consortium onderzoekers heeft een 'Impulse Grant' van 3 miljoen euro gekregen van de Hartstichting. De subsidie is bedoeld voor vervolgonderzoek naar de rol van de darmflora in het ontstaan van hart- en vaatziekten.

Deze vervolgfinanciering stelt onderzoekers van Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), Radboud UMC en Amsterdam UMC in staat om verder te gaan met hun onderzoek naar de mechanismen die bijdragen aan het ontstaan van aderverkalking (atherosclerose) bij hart- en vaatziekten met focus op de rol van de darmflora (microbiota). Ook willen zij nieuwe geneesmiddelen ontwikkelen.

Dit onderzoek, IN-CONTROL II geheten, is een vervolg op IN-CONTROL I, een Cardiovasculair Onderzoek Nederland (CVON)-consortium dat in 2013 werd opgericht.

Aanwijzingen omzetten in bewijs

Het doel van IN-CONTROL II is om de aanwijzingen die zijn gebleken uit IN-CONTROL I om te zetten in bewijs, om daarmee nieuwe geneesmiddelen en preventieve behandelingen tegen hart- en vaatziekten te ontwikkelen.

Hierbij wil het consortium erop letten dat bepaalde aangrijpingspunten mogelijk specifiek voor vrouwen en voor mannen, en ook leeftijd-specifiek dienen te worden ontwikkeld, geanalyseerd en uiteindelijk getest.

In het onderzoek maakt het consortium gebruik van de nieuwste inzichten op gebied van data-analyse, imaging-technieken en innovatieve experimentele modellen. 

Het onderzoek duurt vijf jaar.

Subsidie Hartstichting

De subsidie van de Hartstichting komt voort uit het CVON-programma. CVON financiert grootschalige landelijke onderzoeksprojecten, waarin onderzoekers, universiteiten en bedrijven samenwerken.

Uitgangspunt van CVON is dat de beste onderzoekers binnen een bepaald onderzoeksgebied elkaar opzoeken en zichzelf organiseren.