Waterbedrijf Groningen trapt campagne 'Zuinig op ons water' af

GRONINGEN - Waterbedrijf Groningen trapt donderdag 18 april op de Grote Markt in Groningen de campagne 'Zuinig op ons water' af. Onder het motto ‘Dat kan minder’ delen medewerkers van het waterbedrijf tussen 12.00 en 13.00 gratis douchecoaches uit aan voorbijgangers.

Waterbedrijf Groningen begint de publiekscampagne ‘Zuinig op ons water’ om Groningers bewust te maken van hun waterverbruik. Uit landelijk onderzoek is namelijk gebleken dat inwoners van de provincie Groningen per dag 115 liter water gebruiken, terwijl ze in de veronderstelling zijn dat ze 65 liter water per dag gebruiken.

In 2010 was het waterverbruik nog 112 liter per dag. Naar verwachting stijgt het naar 140 liter in 2050. Ook de watervraag van de zakelijke klanten stijgt. Daar staat tegenover dat langdurige perioden van droogte, zoals in 2018, waarschijnlijk vaker voor zullen komen. Alle redenen voor Waterbedrijf Groningen om in te zetten op waterbesparing en om hier een campagne voor te ontwikkelen.

Niet duur, wel kostbaar

,,Dat hier altijd maar water uit de kraan komt, is geen vanzelfsprekendheid”, zegt directeur Riksta Zwart van Waterbedrijf Groningen. ,,Wij zijn er trots op dat we elke dag voldoende en betrouwbaar water leveren aan iedereen die het nodig heeft, maar we roepen wel op om bewust met drinkwater om te gaan. Want water is misschien niet duur, het is wel kostbaar. Om te kunnen garanderen dat we in de toekomst voldoende (drink)water hebben, willen we nu in actie komen. En water besparen kan al op eenvoudige wijze.”

Dat kan minder

Groningers gebruiken circa 115 liter water per dag. Gemiddeld wordt er zo’n vijf keer per week 8,3 minuten gedoucht. Tijdens een douchebeurt wordt zeventig liter schoon drinkwater verbruikt. Een kwartier tuinsproeien kost honderd liter water en dagelijks wordt per persoon twintig liter water verbruikt om het toilet door te spoelen.

Op dit alles kan op eenvoudige wijze bespaard worden. Uit het eerder aangehaalde onderzoek - uitgevoerd door Kantar Public in opdracht van drinkwaterbedrijf Vitens onder ruim 2200 mensen - blijkt dat mensen daartoe best bereid zijn, maar dat ze graag geadviseerd willen worden op welke manier dat kan.

Praktische tips

Met de campagne ‘Zuinig op ons water’ roept Waterbedrijf Groningen iedereen op om meer bewust met water om te gaan en geeft daarbij praktische tips.

Twee minuten minder lang douchen, een regenton in de tuin en een bespaarknop op een toilet zijn toepassingen waarmee Groningers op makkelijke wijze kunnen bijdragen aan een toekomst met voldoende drinkwater voor iedereen.

Inwoners van de provincie Groningen kunnen via www.waterbedrijfgroningen.nl/zuinigoponswater gratis een douchecoach aanvragen. Op deze website is ook algemene informatie te vinden over de campagne.