Schilderijen Henk Pietersma in Martinikerk

GRONINGEN - In de Martinikerk in Groningen worden tot en met 3 mei werken van de Friese kunstenaar Henk Pietersma tentoongesteld.

De in Leeuwarden woonachtige Henk Pietersma is eveneens auteur van het boek 'Credo, geloven op scherp' (ISBN 9789085203056). De Latijnse mis, met daarin de geloofsbelijdenis van Nicea, vormde voor hem een uitdaging vanuit de vraag in hoeverre deze teksten in onze tijd nog als relevant worden ervaren.

De samenleving in West-Europa lijkt zich in een snel tempo te ontdoen van haar kerken. Daarmee verdwijnt ook uit het collectief gedachtegoed, een 1700 jaar oude geloofstekst. Eeuwenlang had deze in de samenleving een verbindende werking.

Welke belijdenissen nemen, als een samenbindende taal, deze plaats nu in? In deze de tentoonstelling geen theologische antwoorden. Pietersma reageert door middel van schilderijen op de inhoud van de oorspronkelijke tekst, zoals die door de eeuwen heen ook door componisten werd verklankt.

De werken zijn te vinden in de kooromgang van de kerk, in totaal 52 stuks.

Speciale Credo-kerkdienst

Zowel boek als expositie 'Credo' wordt zondag 28 april (11.30 uur) geïntegreerd in een speciale dienst van het Studentenpastoraat. Met passende koormuziek. Voorganger is dominee Evert Jan Veldman.

Het door Henk de Vries geleide koor Dutch Choral Singers verzorgt de koormuziek.

De expositie is op werkdagen geopend van 9.00-17.00 uur, behalve op 19 en 22 april. De kerk is toegankelijk via de Kosterij (aan de voet van toren).