Gemeente Groningen wijst eerste drie rookvrije zones aan

GRONINGEN - Rond de hoofdingang van het UMCG, het plein voor het Prins Claus Conservatorium en de locatie Admiraal de Ruijterlaan van het Alfa-college in Groningen komen rookvrije zones.

Burgemeester en wethouders van Groningen hebben hiermee de eerste drie rookvrije zones aangewezen. Voordat op deze plekken definitief niet meer gerookt mag worden, heeft de gemeenteraad nog de mogelijkheid om te reageren.

,,De schade van roken voor de gezondheid is buitengewoon groot. We willen daarom voorkomen dat de volgende generatie nog begint met roken", zegt wethouder Mattias Gijsbertsen.

,,De gemeente steunt organisaties die proberen om negatief voorbeeldgedrag tegen te gaan, vooral rond kinderen. Ook steunt de gemeente hun doel om hinder door rook voor bijvoorbeeld longpatiënten te vermijden. Met het aanwijzen van deze rookvrije zones rondom toegang naar hun gebouwen komen we hieraan tegemoet.”

Rookvrije generatie

In de gemeente maken steeds meer organisaties hun gebouwen en terreinen rookvrij. Het aantal scholen, sport- en speeltuinverenigingen en kinderopvangcentra dat is aangesloten bij de Alliantie Nederland Rookvrij en de lokale coalitie ‘Groningen op weg naar een Rookvrije Generatie’ breidt zich in hoog tempo uit. Doel van de samenwerking is een rookvrije generatie in Groningen.

Dertien aanvragen

De gemeenteraad is in september 2018 akkoord gegaan met de mogelijkheid om gebieden in de openbare ruimte aan te wijzen waar het verboden is hinder te veroorzaken door het verspreiden van schadelijke (rook)gassen. B en W hebben nu de eerste drie aanvragen toegewezen.

De gemeente heeft tot nu toe in totaal dertien aanvragen ontvangen. Alle aanvragen hadden betrekking op hinder door tabaksrook.

De organisaties die een zone aanvragen waar een verbod op verspreiding van schadelijke (rook)gassen geldt, zijn zelf verantwoordelijk voor de inrichting van deze zone en het handhaven.

Met het UMCG, de Hanzehogeschool en het Alfa-college worden per zone afspraken gemaakt over bebording en de wijze van handhaving.