Groningen wil kwaliteitsimpuls voor Noorderhaven

GRONINGEN - Burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen willen de kwaliteit van de Noorderhaven in Groningen verhogen.

B en W willen de dynamiek in de Noorderhaven herstellen. Streven is een haven met schepen die in goede staat verkeren en worden bewoond door de eigenaar.

Het college houdt daarnaast vast aan de Noorderhaven als vrijhaven: een dynamische haven voor authentieke schepen.

Dat staat in het Plan van Aanpak Noorderhaven.

Inventarisatie

In de Noorderhaven is een inventarisatie gehouden. Hieruit blijkt dat achttien van de 63 schepen niet voldoen aan de geldende criteria van de  Verordening openbaar vaarwater (Vov). Het gaat onder meer om criteria of een schip authentiek is, niet verwaarloosd is of er haveloos uitziet, en of de eigenaar zelf op het schip woont.

Verder is de Noorderhaven vol en liggen veel schepen er voor lange tijd stil, waardoor het karakter van een vrijhaven niet meer aanwezig is. 

Bovendien wordt de voor de veiligheid vereiste minimale doorvaartbreedte van tien meter niet gehaald.

Woonwensen en -kansen

B en W willen zorgvuldig omgaan met ieders woonwensen en -kansen. Ook realiseert het college zich dat de plannen grote impact hebben op de bewoners van de Noorderhaven. Daarom neemt de gemeente het initiatief voor persoonlijke gesprekken met bewoners en past zij waar nodig maatwerk toe.

Ook wil het college een subsidieregeling instellen voor het opknappen van woonschepen in de Noorderhaven. Het gaat om een eenmalige subsidie van vijftig procent van de onderhoudskosten, tot een maximum van 5000 euro per schip.

Het college stelt de raad voor om hiervoor eenmalig 75.000 euro beschikbaar te stellen voor 2019, 2020 en 2021.

Gemeenteraad en bewoners informeren

Het college informeert de gemeenteraad over dit Plan van Aanpak. Indien gewenst kan de raad het onderwerp op de agenda plaatsen.

Daarna worden de bewoners van de Noorderhaven geïnformeerd over het Plan van Aanpak. Wanneer schepen niet aan de eisen voldoen, neemt de gemeente het initiatief voor persoonlijke gesprekken over de uitkomsten van de inventarisatie.