Vrouwenkiesrecht | In Stad

GRONINGEN - De tentoonstelling ‘Strijd! 100 Jaar Vrouwenkiesrecht’ is tot en met 15 september te zien in het Groninger Museum.

Op donderdag 9 mei is het precies honderd jaar geleden dat de Tweede Kamer de wet aannam waarmee het algemeen kiesrecht voor vrouwen en mannen een feit werd.

De tentoonstelling begint met een schilderij uit 1898 waarop Koningin Wilhelmina is afgebeeld. Uit de begeleidende tekst: ‘Het Nederlandse huwelijksrecht maakt - tot 1956! - de vrouw ondergeschikt aan haar man. Hij mag alles beslissen, zij is handelingsonbekwaam. Dit was in veel landen gangbare praktijk, maar roept bij veel vrouwen begrijpelijk veel weerstand op. In 1898 krijgt Nederland een koningin, Wilhelmina, die in 1901 trouwt met de Duitse Hertog Hendrik van Mecklenburg Schwerin. Het huwelijksrecht is dan een probleem want een koningin kan toch niet ondergeschikt zijn aan haar man. Met een noodmaatregel wordt vastgesteld dat zij handelingsbekwaam blijft.’

‘Strijd! 100 Jaar Vrouwenkiesrecht’

‘Strijd! 100 Jaar Vrouwenkiesrecht’ illustreert aan de hand van vaandels, foto’s, cartoons, schilderijen en historische documenten hoe de actie werd gevoerd. Het toont een uitgebreid overzicht van de turbulente geschiedenis rondom de strijd voor het vrouwenkiesrecht in Nederland, waarin de Groninger arts Aletta Jacobs een prominente rol speelde. De tentoonstelling toont dat de vrouwenkiesrechtbeweging hier breed gedragen werd: tot in de kleinste dorpen ontstonden vanaf de oprichting van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht in 1894 actieve afdelingen.

Lange tijd is er veel weerstand en worden de demonstrerende vrouwen in Nederland met spot begroet, maar hun volharding heeft uiteindelijk resultaat. Op 9 mei 1919 nemen de mannelijke leden van de Tweede Kamer de wet op het actieve vrouwenkiesrecht aan.

De tentoonstelling is samengesteld door Mineke Bosch, hoogleraar moderne geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen, en Egge Knol, conservator geschiedenis bij het Groninger Museum.