Minister van Staat Herman Tjeenk Willink geeft lezing in Groningen

GRONINGEN - Minister van Staat Herman Tjeenk Willink geeft woensdag 8 mei een lezing in het Academiegebouw in Groningen. De voordracht is getiteld: 'Democratische rechtsorde onder vuur'.

Het gaat goed met Nederland. De economie groeit, de werkloosheid daalt, de financiën lijken op orde. Gaat het dus ook goed met onze democratische rechtsorde?

Minister van Staat Herman Tjeenk Willink doet  in zijn lezing een oproep om de vaak ongemakkelijke feiten onder ogen te zien, positie te kiezen, het debat aan te gaan en zelf grenzen te trekken. 

Verwaarlozing en sluipende uitholling

Want, stelt Tjeenk Willink, wie nauwkeurig naar onze democratie kijkt, ziet tekenen van verwaarlozing en sluipende uitholling. Die moeten worden tegengegaan, pleit hij.

Alleen met een sterke democratische rechtsorde kunnen fundamentele problemen effectief worden aangepakt, nieuwe crises het hoofd geboden, en burgers en overheid op elkaar vertrouwen.

Interview na afloop

Na afloop van de lezing wordt Tjeenk Willink geïnterviewd door Erik Wijnholds, hoofdredacteur van het Dagblad van het Noorden. Ook het publiek krijgt ruimte te reageren. 

De lezing, die is georganiseerd door Studium Generale en Dagblad van het Noorden, begint om 20.00 uur.

Meer informatie: sggroningen.nl.