Koninklijke onderscheiding voor Jan Freerk Huizing

EELDERWOLDE - Jan Freerk Huizing is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De bijbehorende versierselen werden hem vanochtend in de Dorpskerk van Vries opgespeld door burgemeester Marcel Thijsen van Tynaarlo.

De 70-jarige Huizing is sinds 1983 koster van de Gereformeerde Gemeente Groningen. Hij geldt als een voortreffelijk gastheer die alles goed georganiseerd heeft. Huizing was bovendien actief betrokken bij de inzameling van voedsel bij de gemeenteleden voor de voedselbank.

Van 1984 tot 2015 maakte Huizing zette hij zich in voor Christelijke Woningstichting Patrimonium. Hij was lid van het dagelijks bestuur en van de financiële commissie. 

Van 1992 tot 1996 was Huizing vrijwilliger bij en penningmeester van reformatorische school De Zaaier in Groningen. Sinds 1996 is hij penningmeester van de commissie die zich bezighoudt met het leerlingenvervoer van en naar omliggende dorpen.

Voedselbank Stad Groningen

Vanuit zijn werkzaamheden voor de Gereformeerde Gemeente Groningen kwam Huizinga in contact met Voedselbank Stad Groningen. Hij is een van de vrijwilligers die gemiddeld drie dagen per week voedsel uitdelen aan hun cliënten. Sinds twee jaar bekleedt hij daarnaast de functie van penningmeester.

Huizing was ook nadrukkelijk betrokken bij de verhuizing van de voedselbank in 2017. Niet alleen voor het samenstellen van de budgetten, maar ook voor het bewaken van de inkomsten en uitgaven.

Momenteel is Huizinga ook verantwoordelijk voor de boekhouding van het Distributiecentrum Voedselbanken Nederland, regio Groningen.

Ook was hij van 2012 tot 2018 penningmeester van de afdeling Groningen-Haren van de NPV (voorheen Nederlandse Patiëntenvereniging).