Oud-advocaat Henk de Groot benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau

EELDE - Hendrikus Johannes (Henk) de Groot uit Eelde is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De bijbehorende versierselen werden hem vanochtend in de Dorpskerk van Vries opgespeld door burgemeester Marcel Thijsen van Tynaarlo.

De 67-jarige Henk de Groot trad in 1976 als jongste maat in dienst van Dommerholt Advocaten. Hij had een belangrijk aandeel in de succesvolle stages die de Rechterlijke Ambtenaren In Opleiding op het kantoor doorliepen. Als advocaat kwam De Groot voor zijn cliënten op, maar streefde hij ook altijd naar een rechtvaardig besluit.

Naast zijn werk als advocaat en als curator in faillissementen functioneerde hij in vele plaatselijke en landelijke commissies binnen de organisatie van de advocatuur.

De Groot wordt geroemd om zijn uitzonderlijke inzet en gevoel voor rechtvaardigheid en genoemd als boegbeeld voor de Groningse advocatuur.

De Groot is sinds 1 juli 2018 met pensioen.

Fonds 1815

De Groot was van 1986 tot juli 2018 als districtscommissaris betrokken bij Fonds 1815. Hij is ook lange tijd voorzitter geweest van het district Noord. Fonds 1815 biedt ondersteuning aan (oud-)militairen of veteranen als het vangnet van de sociale voorzieningen tekort schiet.

De Groot is actief Reserve Officier geweest in diverse functies bij de Koninklijke Landmacht. Daarnaast is hij actief lid van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reserve Officieren, Afdeling Groningen-Drenthe. Hij heeft binnen deze afdeling de functie van secretaris vervuld.

Groninger Museum Salon

In 2013 nam De Groot het initiatief tot de oprichting van het Groninger Museum Salon. Hij functioneert nu als voorzitter. De Salon doet jaarlijks één of meerdere donaties aan het Groninger Museum en maakt daarmee een aankoop of evenement van het museum mogelijk.