Nieuw dagelijks bestuur voor waterschap Noorderzijlvest

GRONINGEN - Waterschap Noorderzijlvest heeft woensdag een nieuw dagelijks bestuur gekozen en geïnstalleerd.

Nieuw zijn Paul Tameling (Water Natuurlijk), Annette van Velde-Oudijk (Werk aan Water – geborgd Ongebouwd en Bedrijven) en Herman Beerda (PvdA). Eisse Luitjens (CDA, CU en VVD) maakte eerder ook al deel uit van het dagelijks bestuur van Noorderzijlvest.

Voor mens en water

Het dagelijks bestuur gaat uitvoering geven aan het onder leiding van formateur Ard van der Tuuk tot stand gekomen akkoord 'Voor mens en water'.

Het bestuur geeft daarmee de hoogste prioriteit aan veiligheid voor de mensen in het beheergebied. Het werk aan zeekeringen en regionale keringen gaat onverminderd door, net als het werk aan het klimaatbestendig maken van ons watersysteem.