Groningen en Hamburg zetten samenwerking voort

GRONINGEN - De gemeente Groningen en de stadregio Hamburg hebben voor de vierde keer een tien jaar gesloten samenwerkingsovereenkomst geüpdatet. De samenwerking is met drie jaar verlengd. Burgemeester Peter den Oudsten van Groningenen Michael Westhageman, de Hamburgse gedeputeerde voor economie, ondertekenden hiervoor dinsdag een convenant.

Bestuurders, universiteiten, kennisinstituten en bedrijven uit Groningen en Hamburg wisselen al tien jaar intensief kennis uit. Aanvankelijk alleen op cultuurgebied, maar inmiddels ook op economisch terrein.

De komende drie jaar ligt de focus op groene energie, stadsontwikkeling, mobiliteit, gezondheid, wetenschap en onderzoek.

De stadsregio Hamburg heeft 1,8 miljoen inwoners.