Wijkagent Selwerd Jean Paul Yska: in de haarvaten van Selwerd

GRONINGEN - Een wijkagent doet meer dan bonnen uitschrijven. ‘De ogen en oren in de wijk zijn niet alleen die van mij, dat zijn ook de bewoners zelf.’

Wijkagent Selwerd Jean Paul Yska (spreek uit als 'Eiska') spreekt in vakjargon. Ooit begonnen in de basis politiezorg ging het hem om signaleren: er komt een oproep binnen voor noodhulp. Daar moet iets mee gebeuren, maar daarna ging hij weer verder met de volgende melding. Yska bleef dan achter met de vraag: hoe gaat nu verder met deze casus? Uitgelegd in een voorbeeld: een melding van een burenruzie, hoe wordt dit verder aangepakt en structureel opgelost? Voor dat laatste, in zijn vakjargon ‘acteren’ genoemd, krijgt hij grote interesse. Hij wil meer weten over het verhaal achter de melding. ,,Zodoende mocht ik stage lopen in Beijum. Een jaar lang op straat, de wijk in. In de haarvaten zitten van de wijk. Al snel wist ik dat ik wijkagent wilde worden. Nu in Selwerd dus.”

Selwerd is naast Beijum, Indische Buurt / De Hoogte en De Wijert een van de wijken waar in opdracht van de gemeente Groningen grootschalige vernieuwing plaats heeft. De wijken worden opgeknapt met duurzame woningbouw, aandacht voor gezondheid en welbevinden, het verbeteren van de sociale samenhang en verbinding. In Selwerd is daarom Sunny Selwerd in het leven geroepen. Yska haakt graag aan bij het sociale vraagstuk van deze vernieuwing.

Signaleren en acteren

Cases genoeg in Selwerd. Burenoverlast, huiselijk geweld, geluidsoverlast, grofvuildumping op straat. Een kwestie van signaleren en acteren voor een wijkagent. Maar de politie - dus ook Yska - doet dat zelden alleen. Naast Sunny Selwerd wordt samengewerkt met een ‘keten van netwerkpartners’ zoals hij het noemt - korte lijnen met sociale organisaties in de wijk en Gemeentehandhaving. Huiselijk geweld los je niet op door alleen even aan te bellen. Behalve Yska komen ook andere instanties snel in beeld.

Wat is nu typisch Selwerd, als je het vergelijkt met andere stadswijken?

Yska proeft de vraag, denkt na en legt uit: ,,Selwerd kent veel sociale problematiek. Mensen hebben even geen werk, kampen met schulden. Het klopt, dat heeft niets met politiewerk te maken, maar soms zijn de gevolgen dat wel. En als agent kom je makkelijk en vaak als eerste achter de voordeur. Achter elke melding zit een verhaal. Een ander voorbeeld: iemand zit in een ambulant psychiatrisch traject en trekt het even niet. Gevolg? Burenoverlast. Wij gaan eropaf met het wijkteam. Signaleren, acteren op de problematiek, en in deze situaties ook adviseren. We lossen samen de problematiek op. Dat is voor mij een belangrijke drijfveer in mijn werk.”

Anderzijds is Yska wel degelijk de politieman in uniform die op zijn strepen staat bij een overtreding, dan is een bon een bon. Die schrijft hij uit wanneer dat nodig is.

Ogen en oren

,,Daarnaast is Selwerd een wijk met veel verschillende nationaliteiten. Dat maakt de wijk boeiend en kleurrijk, maar misschien ook dat de mensen wat meer op zichzelf zijn. Ze zijn wat geslotener, een typische karaktertrek van bewoners in een wijk als deze. Weten vaak niet wie ze met hun problemen kan helpen. We halen ze graag naar buiten. Als er wat is kom dan langs, zeggen we altijd. We zijn letterlijk zichtbaar op straat, en altijd aanspreekbaar.Snel acteren - mensen het gevoel dat er iets aan wordt gedaan, is het devies.” Wel in volgorde van prioriteit overigens, huiselijk geweld gaat voor burenruzie.

,,Vergis je niet, de ogen en oren in de wijk zijn niet alleen die van mij. Dat zijn ook de bewoners zelf. Als wijkagent wil ik dichtbij de mensen zijn, in goed contact met ze staan, aanspreekbaar zijn ook. Maar ik kan niet alles weten. Daarom doe ik nu een oproep: mensen kom de deur uit en kom langs op het wijkspreekuur voor Selwerd, Tuinwijk en Paddepoel op woensdag van 10.00 tot 11.00 uur in de Vensterschool aan de Eikenlaan en meld wat dwarszit. Samen proberen we het op te lossen.”