Informatiebijeenkomst over sloop deel viaduct over Hereweg

GRONINGEN - In het Informatiecentrum Paviljoen Ring Zuid in Groningen wordt dinsdag 14 mei een informatiebijeenkomst gehouden over de sloop van een deel van het viaduct over de Hereweg.

Aannemerscombinatie Herepoort sloopt in de tweede helft van juni een deel van het viaduct van de zuidelijke ringweg over de Hereweg slopen. Hiervoor worden drie weekenden uitgetrokken.

De sloop is nodig om in de zomervakantie te kunnen beginnen met het intrillen van damwanden. Deze damwanden gaan de bouwkuip vormen voor de verdiepte ligging van de ringweg.

Het Informatiecentrum Paviljoen Ring Zuid bevindt zich aan de Muntinglaan 2. De bijeenkomst duurt van 20.00 tot 21.30 uur.