Hanze Studentenbelangen Vereniging wil fietslessen voor internationale studenten

GRONINGEN - De Hanze Studentenbelangen Vereniging (HSV) pleit voor fietslessen voor internationale studenten. Dit om de verkeersveiligheid op niveau te houden.

De HSV noemt de toename van het aantal internationale studenten op verschillende terreinen een aanwinst voor de stad. Maar, stelt de studentenbelangenvereniging, er zitten ook 'uitdagingen' aan verbonden. In het verkeer bijvoorbeeld.

,,Veel internationale studenten hebben niet eerder op een fiets gezeten, anderen hebben zelfs nog nooit een fiets gezien. Als fietsen ineens de norm wordt, kan het beter ook even worden uitgelegd”, zegt fractiesecretaris Marc Lonsain van de HSV.

Beginnende deelnemers

Met name in het begin van een collegejaar zijn er meldingen over fietsers op auto- en snelwegen. Dergelijke onveilige situaties kunnen volgens de HSV teruggedrongen worden als de internationale studenten de verkeersregels (en het fietsen) onder de knie krijgen..

,,Afwezigheid van kennis over verkeersregels, gebrekkige stuurmanskunsten en het creëren van gevaarlijke situaties zijn veelgehoorde klachten over beginnende deelnemers aan het Groningse fietsverkeer. In het belang van internationale studenten en andere weggebruikers moeten we hier iets aan doen”, stelt Lonsain.

Geen reisproduct

Bijkomend probleem is volgens de HSV dag internationale studenten in tegenstelling tot Nederlandstalige studenten geen reisproduct krijgen van de overheid.

Lonsain: ,,Omdat internationale studenten geen reisproduct hebben, is de fiets voor hen een aantrekkelijk vervoersmiddel. Wij zien graag dat de kennisinstellingen en de gemeente fietslessen aanbieden aan internationale studenten om de verkeersveiligheid in stad op niveau te houden en de aanleg van peperdure fietstunnels overbodig te maken.”

 

 

Noot voor de redactie

 

De Hanze Studentenbelangen Vereniging is al zestien jaar actief als studentenbelangenvereniging aan de Hanzehogeschool Groningen. Met zes zetels in de centrale medezeggenschapsraad is de HSV de grootste centrale studentenfractie in Groningen.