Noordelijke Netwerkdag Oorlogsbronnen in Groninger Archieven

GRONINGEN - Netwerk Oorlogsbronnen heeft voor donderdag 23 mei de Noordelijke Netwerkdag Oorlogsbronnen georganiseerd. Dit in samenwerking met de Stichting Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen (OVCG), het Fries Verzetsmuseum en het Herinneringscentrum Kamp Westerbork. Plaats van handeling is de Groninger Archieven aan het Cascadeplein in Groningen.

Dit jaar is voor de Noordelijke Netwerkdag Oorlogsbronnen gekozen voor  het thema 'De wisseling van de wacht; de bevrijding van kampen en hun nieuwe bewoners'. Dit in het kader van het themajaar '75 jaar vrijheid'. 

Journalist en schrijfster Pauline Broekema is dagvoorzitter. 

Bevrijding van kampen

Bij het aantreden van het eerste kabinet na de bevrijding, eind juni 1945, zaten al ruim honderdduizend politiek verdachten in kampen. De meesten waren opgepakt in de eerste dagen na de doortocht van geallieerde troepen. Niet door de reguliere politie, maar door verzetsmensen en –groepen.

Hoe werd in de media bericht over de bevrijding van kampen en het berechten van vermeende collaborateurs? En wat kunnen digitale bronnen ons daarover vertellen?

Archief digitaal doorzoekbaar

Tijdens de Noordelijke Netwerkdag Oorlogsbronnen geeft het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR) inzicht in de rechtspleging die plaatsvond.

Verder wordt onder meer  ingegaan op een pilotproject dat onderzoekt hoe dit archief digitaal doorzoekbaar kan worden gemaakt. Met historische foto’s en films wordt deze naoorlogse periode in beeld gebracht.

Het programma duurt van 13.00 tot 17.00 uur. Zie www.oorlogsbronnen.nl voor het volledige programma. Deelname is kosteloos, registratie vóór vrijdag 17 mei is noodzakelijk. Dat kan via bit.ly/Wisselingvandewacht.