Budget voor impuls Friesestraatweg

GRONINGEN - Burgemeester en wethouders van Groningen vragen bij de gemeenteraad krediet aan voor een grondige herinrichting van de Friesestraatweg.

Het is de bedoeling om de zeven meter brede ‘industrie-straat’ om te vormen tot een smallere woonstraat. De snelheid wordt omlaag gebracht naar 30 kilometer per uur en de fietser krijgt op de voorrang. De Friesestraatweg krijgt comfortabele klinkers.

Een smallere weg betekent ook ruimte voor bomen, afvalcontainers en een goede wandelstrook van wisselende breedte.

Zowel ondergronds als bovengronds wordt de straat de komende twee jaar opnieuw ingericht.

Intensief bebouwd woongebied

Herinrichting van de Friesestraatweg is een noodzakelijk gevolg van woningbouwontwikkelingen. Het gebied tussen Reitdiep en Friesestraatweg wordt een intensief bebouwd woongebied met ruimte voor een gemengd woningaanbod: studentenwoningen, jongerenhuisvesting, sociale appartementen, appartementen in de vrije sector (koop en huur) en grondgebonden woningen.

Met het Suikerfabriekterrein en de Eemskanaal-zone behoort dit tot de drie grootste bouwlocaties van de stad. In totaal gaat het om ongeveer tweeduizend woningen.

Op dit moment zijn er twee bouwprojecten in uitvoering: één ten noorden van de Pleiadenlaan (‘Brivec’) en één ten zuiden daarvan (‘Woldring’).

De verwachting is dat in 2019 voor vier andere bouwprojecten de bestemmingsplanprocedure wordt opgestart.

De ontwikkelaars van de verschillende bouwprojecten dragen uiteindelijk bij in de kosten van de herinrichting van de Friesestraatweg.

Langs de waterkant

In de ontwikkelingen wordt aan de zijde van het Reitdiep een strook van tien tot vijftien meter vrijgehouden. Deze openbare ruimte moet een leefbaar en toegankelijk gebied worden langs de waterkant.

Deze zone wordt door de ontwikkelaars ingericht en geschikt gemaakt voor wandelen, fietsen en verblijven.