Wie weet meer? | In Stad

GRONINGEN - Stadsgids Jaap Ekhart weet heel veel over de stad Groningen, maar over een glas-in-loodraam in de Prinsenstraat in het centrum van Groningen tast Jaap in het duister.

Zijn er lezers van de Gezinsbode die er het fijne vanaf weten?

Jaap Ekhart: ,,Sint Maarten (Sint Martinus) werd rond 316 geboren in Hongarije, als zoon van Romeinse ouders. Volgens een legende ontmoette hij als lid van een Romeins leger op een dag bij de stadspoort van het Franse Amiens een bedelaar. Het lot van de bedelaar greep Sint Maarten zo aan dat hij besloot zijn kostbare mantel in tweeën te snijden. Hij schonk de bedelaar de helft van zijn mantel, de andere helft was officieel eigendom van Rome.”

Sint Maarten

In Prinsenstraat 2a/b in Groningen zit een glas-in-lood raam met een voorstelling van Sint Maarten die de helft van zijn mantel aan een bedelaar geeft. Ga ’s avonds eens kijken, als het trappenhuis verlicht is: de voorstelling is dan zeer goed te zien.

Wie weet meer over dit glas-in-lood raam? Waarom een voorstelling van Sint Maarten? Wie was de opdrachtgever? Reacties doorgeven aan Jaap Ekhart: jaap.ekhart@home.nl of telefoon 050-5415700.