Stad slaat groene slag

GRONINGEN - Deze week heeft het Groninger stadsbestuur een dubbele groene slag geslagen. Via het warmtenet wordt restwarmte van de datacenters op Zernike Campus gebruikt om 10.000 woningen in het noorden van de stad te verwarmen. Daarnaast worden 10.000 straatlantaarns vervangen door LED-armaturen. Hiermee zou 550 ton CO2 worden gereduceerd.

Daarnaast zou met het neerzetten van de LED-lantaarns per jaar ruim 150.000 euro aan energie- en onderhoudskosten bespaard kunnen worden, mede omdat de verlichting gedimd kan worden. De 10.000 LED-armaturen maken ongeveer eenderde uit van het totaal aantal lichtmasten in de stad Groningen. Met de vervanging van de 10.000 oude lantaarnpalen is een investering gemoeid van 3,2 miljoen euro.

Ook met het aansluiten van 10.000 woningen op restwarmte, is een miljoeneninvestering gemoeid. De woningcorporaties, het Waterbedrijf en de gemeente Groningen hebben hun krachten gebundeld in het bedrijf WarmteStad. Om de restwarmte van de datacenters in de woningen te krijgen is een bedrag van bijna 70 miljoen euro nodig. De gemeente Groningen draagt 7.3 euro bij. Dat geld zou weer terugverdiend kunnen worden, aldus het stadsbestuur.

Het is de bedoeling dat nog dit jaar onder meer de vijf flats aan de Planetenlaan worden aangesloten, alsook de woontoren voor studenten aan de Hoogeweg en de wooncomplexen Upsilon en Polaris. In een later stadium wordt het warmtenet uitgebreid richting Kostverloren, Selwerd en Vinkhuizen.