Waterafvoer grasveldje Galkemaheerd aangepakt

GRONINGEN - De gemeente Groningen pakt de waterafvoer van het grasveldje tussen de Galkemaheerd en het Pedaalpad in de wijk Beijum aan. Ze doet dit op verzoek van bewoners.

Het veldje krijgt een drainagebuis. Via deze buis stroomt overtollig regenwater straks naar de vijver.

De werkzaamheden beginnen maandag 3 juni en zullen waarschijnlijk twee weken duren. Het Pedaalpad zal op enig moment afgesloten zijn. De direct omwonenden zijn hierover geïnformeerd.

Lees verder na het kaartje.

Heerdenaanpak

De gemeente, WIJ Beijum, ondernemers, politie en woningcorporaties werken samen met de bewoners aan verbetering en vernieuwing van een aantal heerden in Beijum. Niet alleen het uiterlijk van de heerden, maar ook ervaringen met veiligheid en overlast komen in deze ‘heerdenaanpak’ aan de orde.

In de Galkemaheerd en Amkemaheerd zijn meerdere bewonersbijeenkomsten geweest. Het ging daarbij ook over de aanpak van het binnenpleintje en de speelplek aan de Galkemaheerd.

De betrokken organisaties pakken deze plekken komend najaar aan.