Rienk Bijma schrijft 'Een Deftig Huys met een fraay Hoff'

GRONINGEN - Bij In Boekvorm Uitgevers verschijnt donderdag 6 juni 'Een Deftig Huys met een fraay Hoff. De geschiedenis van een oud Gronings huis en het omringende havenkwartier'. Dit boek is geschreven door Rienk Bijma, oud-docent van het Willem Lodewijk Gymnasium in Groningen.

'Een Deftig Huys met een fraay Hoff' beschrijft de geschiedenis van de oudste zeehaven van Groningen, de Noorderhaven. In de achttiende eeuw gaf een ondernemende Fries opdracht om in dit gebied zijn fabriek te bouwen, een grote raffinaderij voor West-Indische rietsuiker. 

Raffinadeurshuis 

Centraal in het boek staat de geschiedenis van het monumentale raffinadeurshuis in de tegenoverliggende hof, gebouwd in 1734 en vergroot in 1787. Het huis overleefde in de jaren rond 1970 ternauwernood sloopplannen van de gemeente Groningen voor de aanleg van een brede verkeersader door de oude stad. Toen die plannen niet doorgingen, restaureerden de huidige eigenaren het huis met liefde.

Omringende bebouwing

De schrijver behandelt verder uitvoerig de geschiedenis van de omringende bebouwing: de werven, het provinciale tuchthuis, de zoutziederij, de molen, de herbergen en de suikerraffinaderij. Ook vertelt hij wie daar woonden en werkten.

Hij beschrijft de grote veranderingen rond het einde van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw toen een groot deel van de bebouwing verdween om plaats te maken voor twee nieuwe straten, woningen, fabrieken en een Bank van Lening.

Het boek op groot formaat bevat meer dan vierhonderd historische afbeeldingen, topografische kaarten en foto’s.

Rienk Bijma

Rienk Bijma (1950) studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de RUG en was werkzaam aan het Lauwerscollege in Buitenpost en daarna aan het Willem Lodewijk Gymnasium te Groningen.

  1. Een Deftig Huys met een fraay Hoff. De geschiedenis van een oud Gronings huis en het omringende havenkwartier 
  2. ISBN 978-94-93164-00-0