Hart – en Vaatcafé in UMCG in Groningen

GRONINGEN - 'Hartfalen, onderzoek en oplossingen' is het thema van het eerste Hart- en Vaatcafé in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Deze door patiëntenvereniging Harteraad en het UMCG Hartfonds georganiseerde informatiebijeenkomst is donderdag 20 juni.

Prof. dr. Peter van der Meer, specialist op het gebied van stamcelonderzoek bij hartfalen, neemt de aanwezigen mee langs de vorderingen, uitdagingen en mogelijke toekomstige oplossingen van hartfalen.

Verder staat hij stil bij de vraag waarom hartfalen zo’n groot probleem is, hoe hartfalen onderzocht wordt en welke rol stamcellen hierbij kunnen spelen.

Na de lezing van Peter van der Meer  kunnen vragen gesteld worden én komt een ervaringsdeskundige aan het woord. 

Aanvang: 19.30 uur. Entree: gratis. Aanmelding (verplicht): hartfonds.umcg.nl.