Kapbeleid onder de loep

GRONINGEN Kap ergens een boom in de stad en er ontstaat in negen van de tien gevallen rumoer. Soms is kap nodig voor onderhoud, soms zijn bomen ziek, soms moeten bomen wijken voor iets anders.

Stadjers hebben een mening over de kap er zijn ook diverse actiegroepen actief in de stad (zoals de Bomenridders) die zich sterk maken voor de bescherming van bomen. Recent deed de voorgenomen kap van de monumentale bomen aan de voet van de toren van de Der Aa-Kerk veel stof opwaaien.

De Rekenkamercommissie gaat nu het gemeentelijke kapbeleid onderzoeken. Het gaat om het kapbeleid en de uitvoering van dat beleid van de nieuwe gemeente Groningen en de voormalige gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer.

De Rekenkamercommissie wil in kaart brengen welke afwegingen de nieuwe gemeente Groningen en haar drie rechtsvoorgangers maken en hebben gemaakt om al dan niet over te gaan tot bomenkap en daarvoor al dan niet toestemming te verlenen. De nieuwe gemeente Groningen heeft drie verschillende soorten kapbeleid van de oude gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer geërfd. Door de gemeentelijke herindeling zal er één beleid moeten komen. Dat heet harmonisatie van het kapbeleid van de drie voormalige gemeenten. De Rekenkamercommissie wil met het onderzoek ook een handreiking doen om te komen tot een nieuwe regeling voor de kap van bomen in de gemeente Groningen. De commissie verwacht het onderzoek in september aan de raad te kunnen aanbieden.

De gemeentelijke Rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie die een adviserende rol naar de gemeenteraad heeft en in dat verband onderzoeken uitvoert. Met de gemeentelijke herindeling is er een nieuwe Rekenkamercommissie gekomen. De drie voormalige gemeenten hadden elk een eigen Rekenkamer of Rekenkamercommissie.