Eénpersoonshuishoudens komen (tijdelijk) niet in aanmerking voor ruime gezinswoningen

GRONINGEN - Eénpersoonshuishoudens in de (voormalig) gemeente Groningen komen van 1 juli tot 31 december 2019 niet in aanmerking voor ruime gezinswoningen. Dit zijn woningen met een woonoppervlakte vanaf zeventig vierkante meter en met drie of meer slaapkamers.

De Groninger woningcorporaties Lefier, Nijestee, Huismeesters, Patrimonium en Wierden & Borgen voeren deze tijdelijke maatregel in opdracht van de gemeente Groningen in. Doel is meer ruimte te creëren voor gezinnen.

De corporaties en de gemeente vinden het een onwenselijke ontwikkeling dat woningzoekende gezinnen zonder urgentie niet snel een geschikte woning vinden in de gemeente Groningen. En dat 25 procent van de vrijkomende gezinswoningen wordt toegewezen aan éénpersoonshuishoudens die veel inschrijfpunten hebben opgespaard.

Maximum wachttijd van twee jaar

De corporaties en gemeente hebben vastgelegd te zullen zorgen voor meer doorstroming en een maximum wachttijd van twee jaar, voor alle woningzoekenden.

Omdat gezinnen de meeste moeite en wachttijd hebben bij het vinden van een geschikte woning, richt deze maatregel zich op het creëren van meer ruimte voor gezinnen in de stad.

De gemeenteraad heeft opdracht gegeven tot uitvoering van het experiment. De huidige huisvestingsverordening geeft hier de ruimte voor.

Uitzonderingen

Voor eenpersoonshuishoudens met een wijkvernieuwingsurgentie geldt een uitzondering. Omdat deze mensen op korte termijn moeten verhuizen, mogen zij op alle soorten huurwoningen blijven reageren.

Zwangere vrouwen worden evenmin beschouwd als eenpersoonshuishouden en blijven in aanmerking komen voor gezinswoningen.

Experiment

De maatregel is een half jaar van kracht om te ontdekken of deze zorgt voor meer doorstroming en kortere wachttijden voor gezinnen. Gedurende deze periode gaan de betrokken corporaties de ervaringen van woningzoekenden monitoren en vinden tussentijdse evaluaties plaats.

De uitkomst van de evaluatie biedt belangrijke input voor het vaststellen van een nieuwe huisvestingsverordening.