Drietal rondt in UMCG klinische specialisatieopleiding voor technisch geneeskundigen af

GRONINGEN - Joep Kraeima, Alette Koopman en Simeon Ruiter hebben in het Universitair Medisch Centrum Groningen een klinische specialisatieopleiding voor technisch geneeskundigen afgerond. Een primeur.

Joep Kraeima, coördinator van het UMCG 3D lab, heeft als eerste technisch geneeskundige in Nederland de driejarige klinische specialisatieopleiding voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie in het UMCG afgerond. Deze opleiding is erkend door de beroepsvereniging van MKA-chirurgie (NVMKA) en technische geneeskunde (NVvTG).

Binnen deze opleiding ontwikkelt de technisch geneeskundige zich binnen het domein van de MKA-chirurg tot een zelfstandige professional, met als doel (3D) technologie naar de patiënt te brengen en te signaleren waar nieuwe toepassingen ervan kunnen worden ontwikkeld.

In de dagelijkse praktijk realiseert de technisch geneeskundig specialist 3D virtuele planning en vertaling naar de daadwerkelijke patiënt op de operatiekamer, voor bijvoorbeeld kaakresecties, kaakcorrecties of volledige kaakgewrichtsvervangingen. 

Alette Koopman heeft zich gespecialiseerd in kunstmatige beademing en ademondersteuning bij kinderen op de Kinder Intensive Care van het Beatrix Kinderziekenhuis.

Haar taak is het proces van kunstmatige beademing bij kinderen zodanig te initiëren en aan te passen dat daarmee de duur van beademing verkort wordt. Hierbij verricht zij individuele metingen bij patiënten om het huidige proces van kunstmatige beademing te beoordelen en indien nodig aan te passen.

Daarnaast verfijnt en implementeert zij technieken om het proces van kunstmatige beademing in gunstige zin te beïnvloeden.

Simeon Ruiter, werkzaam op de afdeling Hepato-Pancreato-Biliaire Chirurgie en Levertransplantatie, is opgeleid als specialist locoregionale behandeling van levertumoren. 

Binnen het UMCG is een gespecialiseerde polikliniek en een multidisciplinaire behandelingsteam opgericht voor patiënten die in aanmerking komen voor locoregionale behandelingen van levertumoren. Dit behandelingsteam bestaat naast de technisch geneeskundige uit (interventie-)radiologen, nucleair geneeskundigen en chirurgen waarbij de technisch geneeskundige de brugfunctionaris is. 

Naast zijn rol als behandelaar binnen dit team, heeft Ruiter zich ook gericht op de verbetering van de ablatiebehandeling met behulp van imaging en de klinische implementatie van een robotarm voor het aanprikken van levertumoren.

Certificaat

De technisch geneeskundigen kregen een certificaat uit handen van hun opleiders en de Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde (NVvTG).

Zij krijgen 1 januari 2020 ook een definitieve BIG-registratie; op dit moment hebben zij een voorlopige BIG-registratie.