Bestuurskamer UMCG krijgt servies terug

De historische servieskast in de bestuurskamer van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) wordt opnieuw gevuld. Dit gebeurt op initiatief van Stichting Huizinga Meubel Nederland.

De bestuurskamer werd in 1903 opgeleverd, als onderdeel van de nieuwbouw van het Academisch Ziekenhuis. Bij de nieuwbouw in de jaren negentig van de vorige eeuw verhuisde de bestuurskamer van haar oorspronkelijke plek boven het oude poortgebouw naar de huidige locatie, waarbij ze in haar geheel werd gereconstrueerd.

Bestuur en directie van het UMCG onderkenden het cultuur- en kunsthistorisch belang van de vergaderkamer, reden voor de heropbouw.

Meubelfabriek Nederland

Onderzoek van Stichting Huizinga Meubel Nederland bracht twee jaar geleden aan het licht dat de kamer destijds is gemaakt door meubelfabriek Nederland van J.A. Huizinga (1861-1937), die van 1889 tot 1999 in de stad Groningen was gevestigd.

De bestuurskamer heeft daarmee een extra Groninger dimensie gekregen.

Servieskast

Onderdeel van de bestuurskamer is een servieskast waarin ooit porselein en glaswerk heeft gestaan, ten behoeve van gebruik in de kamer. De inhoud van de kast is echter al jaren verdwenen en een groen gordijn blindeert de glazen ruitjes.

De opzet is het ontbrekende serviesgoed zo getrouw mogelijk - in stijl en periode - als bruiklenen en/ of schenkingen te verwerven bij erfgoedinstellingen, collectioneurs en handelaren.

Er is geen documentatie bewaard gebleven over de precieze inhoud van de kast en twee foto's uit de begintijd van de bestuurskamer bieden evenmin uitkomst: ook bij uitvergroting blijven de objecten slecht zichtbaar en nauwelijks te duiden.

Inventarislijst

Het is daarom de bedoeling de kast te vullen met serviesgoed dat past in de stijlperiode van de bouw van de bestuurskamer en aansluit op het verhaal van Huizinga.

Inmiddels is een inventarislijst opgesteld, waarmee de stichting potentiële schenkers/ bruikleengevers zal benaderen.

Er is geen termijn gesteld voor inrichting van de servieskast: ze zal langzaam maar zeker aangevuld worden. Het publiek kan dit proces volgen; bezoek van de bestuurskamer maakt op aanvraag onderdeel uit van een rondleiding.