Stadse Fratsen - Kliederboel

GRONINGEN ‘Onbegrijpelijk.’ Dat was de reactie op twitter van de Assense GroenLinks wethouder Karin Dekker op het nieuws dat Koen Schuiling de nieuwe burgemeester van Groningen wordt. Het ís ook onbegrijpelijk. De nieuwe burgemeester blijft namelijk staan als hij plast. Veel lieden die niet staand kunnen plassen zonder er een enorme kliederboel van te maken vinden echt dat het hoog tijd wordt voor een geslachtsgenoot als burgemeester van Groningen. Een vrouw aan het hoofd van de stad, dat zou de inclusiviteit en de emancipatie in Groningen pas een boost geven.

Van alle kanten werden we de afgelopen tijd al een tikje bezorgd gemaakt met speculaties over enkele potige linkse lieden die niet staand kunnen plassen zonder er een kliederboel van te maken die het stadhuis wel even zouden overnemen. Groot was de verbazing toen de sollicitatiecommissie op de proppen kwam met een witte man van liberale huize. De jongeren van GroenLinks stonden paf en twitterden een op zich wel geestig geformuleerde reactie: ‘DWARS Groningen is erg tevreden met de aanstelling van Koen Schuiling als nieuwe burgemeester. Er is alle vertrouwen in dat Schuiling een stem biedt aan benadeelde groepen zoals mannen, hoogopgeleide ondernemers, mensen in de financiële sector en de NAM.’

In de tussentijd zijn vrouwen met ambitie niet te benijden. Ze zouden worden gepasseerd voor topfuncties en als ze niet gepasseerd worden dan vraagt men zich af of ze echt wel de meest geschikte persoon is voor de baan of dat er een geschiktere man is gediscrimineerd.

Neem die arme Cisca Wijmenga, de kersverse rector magnificus van de Rijksuniversiteit Groningen. Een mens gaat zich bijna afvragen of ze die functie krijgt omdat ze de meest geschikte kandidaat was of omdat ze niet staand kan plassen zonder er een enorme kliederboel van te maken.

Aan de TU Eindhoven dragen ze de grootste feestmuts. Daar worden voorlopig alleen maar vrouwen aangenomen op wetenschappelijke functies. Daarmee lijkt de vrouwenemancipatie echt failliet. Want eigenlijk luidt de boodschap: vrouwen kunnen het niet zonder hulp.

Gelukkig gloort er hoop in Groningen: de sollicitatiecommissie (die een behoorlijk linkse gemeenteraad vertegenwoordigt) komt ijskoud met een VVD-meneer over de brug. Dat is pas geëmancipeerd. Of op z’n minst sportief.