Stadse Fratsen | Stralen

GRONINGEN Mijn liefste vriendin stemt PvdA. Natuurlijk heb ik nooit geprobeerd haar daar vanaf te praten, want ik hou van haar zoals ze is. Mensen die PvdA stemmen zijn over het algemeen aardig. Ze hebben het beste met anderen voor. Over de manier waarop je de wens om de ander vooruit te helpen realiseert, kun je vervolgens discussiëren.

Mooi voorbeeld is wethouder Carina Bloemhoff. Zo PvdA als het maar kan. Aardig, ze heeft het beste met anderen voor en ze begint echt te stralen zodra ze het woord ‘basisbaan’ in de mond neemt. De basisbaan is hét kroonjuweel dat de PvdA in dit stadsbestuur heeft ingebracht. Dit soort banen (vroeger had je de Melkertbaan) is ooit in het leven geroepen om mensen met een ‘afstand tot de arbeidsmarkt’ een steuntje in de rug te geven in de hoop dat ze doorstromen naar een reguliere baan. Die hoop heeft men inmiddels laten varen, want in de praktijk stroomt zelden tot nooit iemand door naar die reguliere baan.

Bij de basisbaan gaat het erom dat bijstandsgerechtigden meedoen in de maatschappij. Als buurtconciërge, klassenassistent (wel opmerkelijk dat we het kennelijk prima vinden om onopgeleide mensen los te laten in onze klaslokalen, maar dit terzijde...) of fietssteward. Nuttig werk, kortom, waarmee je mensen mee laat doen in de stad. Sympathiek idee, goed bedoeld, lief, maar naïef.

Helaas is de weg naar de hel geplaveid met goede bedoelingen.

Het gaat namelijk niet zo goed met het huishoudboekje van de stad. Gedoe met bonden die vinden dat ambtenaren meer salaris moeten, oplopende kosten, tegenvallende rijksbijdragen. Alle leuke zaken die het stadsbestuur voor de stad in petto had (meer groen, wijkvernieuwing en... de basisbaan) worden nog eens heel kritisch tegen het licht gehouden. Het is dus maar de vraag of die basisbaan er komt en we ooit nog kunnen genieten van de stralende snuit van Bloemhoff.

Precies waar Alfred Welink van het noordelijke chapter van werkgeversorganisatie VNO NCW in februari al voor waarschuwde: ‘Het gevaar is dat als de geldstroom van de overheid ophoudt, het geen baan meer is.’

Bloemhoff hoopt na de zomer 30 tot 40 basisbanen te creëren. Kosten per basisbaan: ongeveer 28.000 euro. Daar kun je een boel andere dingen mee doen waarmee je uitkeringsgerechtigden wat duurzamer op weg helpt. Welink pleitte in februari al voor omscholen van bijstandsgerechtigden. Tot bouwvakker bijvoorbeeld. De bakken van de sociale dienst puilen uit, maar de Poolse bouwvakkers zijn niet aan te slepen. Kansen zat in ons aardbevingsgebied. Gemeente en bedrijfsleven zouden samen slim moeten optrekken bij het vooruit helpen van bijstandsgerechtigden.

Maar ja, bedrijfsleven steunen dat klinkt meteen een stuk minder sympathiek dan een uitkeringsgerechtigde helpen. Daarvoor wordt natuurlijk niemand lid van de PvdA. De lijn die VNO NCW voorstaat is misschien wat minder aardig, wat zakelijker en minder, tja, warm. Maar het zou mensen met een uitkering maar zo een heel eind beter op weg kunnen helpen.