Gratis kindercircusvoorstelling in Stad

De voorstelling vormt de afsluiting van een serie circuslessen voor kinderen in wijk De Hoogte die een extra steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. Het circusoptreden vindt plaats in een echte circustent.

De kinderen leerden in vijf bijeenkomsten de basistechnieken van acrobatiek, jongleren en algemene circusvaardigheden.