Universiteiten Groningen en Wageningen werken samen in natuurinclusieve landbouw

De Rijksuniversiteit Groningen en Wageningen University gaan samenwerken bij het onderzoek naar natuurinclusieve landbouw en plattelandsontwikkeling in Noord-Nederland.

In een natuurinclusieve landbouw houdt de agrarier bij alle activiteiten rekening met de natuur op en rond zijn bedrijf: de (wilde) planten en dieren op zijn erf, akker en weiland en in zijn directe omgeving.

Conferentie

Voor het ontwikkelen van plannen op dit gebied wordt in het najaar in Leeuwarden op Campus Fryslân van de RUG een conferentie gehouden met onderzoekers van beide universiteiten en externe partners.

Volgens Wageningen-rector Arthur Mol bouwt de samenwerking voort op de ruim dertig initiatieven in Noord-Nederland op het terrein van natuurinclusieve landbouw waarbij de landbouwuniversiteit al betrokken is.