Belangrijke stappen voor Ringweg Zuid

GRONINGEN Een gewone doordeweekse dag aan het begin van de zomervakantie. Er ligt een uitnodiging van Aanpak Ring Zuid. Klokslag 14.00 uur staat een bijpraatmoment gepland aan de Muntinglaan. Hoe gaat het met de werkzaamheden?

De ring is leeg, automobilisten rijden - al dan niet met borden aangegeven - alternatieve routes door de stad. De rit met de auto om 13.15 uur vanaf redactiekantoor Lübeckweg langs de kop van de Oosterpoort levert geen problemen op. Geen extra oponthoud in elk geval. Tegemoetkomend verkeer staat daarentegen muurvast. Het is stilstaan en optrekken langs de Stationsweg, een lint aaneengesloten rij auto’s. Het dieptepunt vormt kruising Stationsplein - Emmaviaduct, die als ‘trechter’ fungeert. Hier komt alles samen. Automobilisten, fietsers en voetgangers ontwijken elkaar geduldig. Maar het duurt even voor je verder kunt.

,,Ja, klopt. Het staat daar vast”,zegt Niels Keissen van Aanpak Ring Zuid even later. ,,De Provincie Groningen is de berm van de ring aan het maaien, en dat geeft dan extra drukte. Maar ze zijn er inmiddels mee gestopt heb ik begrepen”, luidt zijn verklaring.

Late levering

André Bakema van Combinatie Herepoort legt uit hoe het staat met de Helperzoomtunnel. De plaatsing hiervan liep vorig jaar nog uit op een fiasco. De bodem verzakte, de tunnel kwam niet op de plek. Over deze belangrijke stap is Bakema nu opgetogen. ,,Eind juli en begin augustus wordt in acht dagen de tunnel onder het spoor geschoven.” Treinverkeer ligt dan stil. Reizigers tussen Assen, Veendam, Winschoten en Groningen gaan dan per bus. De tunnel is voor verkeer tussen de zuidelijke stadswijken en het Europapark. Het maakt de spoorwegovergang aan de Lodewijkstraat overbodig, deze verdwijnt.

,,Pech is er met de late levering van de stalen hulpconstructie. Deze week zijn we vijf dagen continue aan de slag om in te lopen, zo komt de planning niet in gevaar.” In tegenstelling tot de vorige poging wordt nu een brede schuifconstructie gebruikt. Toen ging het om een schuifbaan van 2,5 meter breed, die van straks is 5 meter. Bakema verwacht geen tegenslag.

Over het intrillen van de damwanden meldt Bakema dat alle begin moeilijk is. ,,Het is precisiewerk.” Op het moment van schrijven zijn in twee dagen twaalf wanden geplaatst, tegen de beoogde 20 per dag. De klus begon met twee trilstellingen, vanaf deze week zijn het er vijf om de achterstand in te halen. Over een traject van in totaal 2200 meter worden 32 meter lange staalprofielen geplaatst.

Witte ruis

Verder met de stand van zaken. Bakema: ,,De geluidsoverlast blijft tot nu toe onder de norm van 60 dBa, dat blijkt uit de dagelijkse metingen. ,,Ter hoogte van de H.L. Wicherstraat en Fontein was een piekmeting van respectievelijk 69 en 70 dBa. De oorzaak was een wals die vlakbij een trillingsmeter stond, bleek na analyse. Niks aan de hand dus.”

Verder wordt geluid beperkt door vrachtwagens uit te rusten met zogenaamde witte ruis (‘pufjes’) in plaats van de akoestische achteruitrijbeveiliging (de bekende piepgeluiden). Ook zijn tot nu toe geen verzakkingen geconstateerd aan gebouwen, viaducten, rioolleidingen of de afgesloten zuidelijke rijbaan.

,,Wel zijn vijftien klachten gemeld bij Loket Damwand”, zegt Keissen. ,,Vijf over trillingen, tien zogenaamde ‘informatieve’. Een omwonende krijgt een trillingsmeter aan huis, een ander een bouwkundige opname. De laatste categorie zijn meldingen van omwonenden die niet kunnen werken, of slapen. Een daarvan is gehonoreerd, andere zijn nog in behandeling of ongegrond verklaard.”

Dan terug naar kantoor Lübeckweg. Deze keer via Paterswoldseweg, over de Van Iddekingeweg waar de brug openstaat, dan linksaf de Hereweg over, verderop doorsteken naar de Helperzoom. Niks aan de hand, gewoon doorrijden. Dan toch, op de Meeuwerderweg een opstopping. Aan de kop van de Oosterpoort staat het vast. De ‘trechter’ heeft zich verplaatst van Stationsweg - Emmaplein naar Griffeweg - Europaweg. Even geduld dus.

De werkzaamheden van Aanpak Ring Zuid zijn overigens via webcams te volgen.

Albert-Jan Garama