Droogte en hitte: Brandweer alert op natuurbranden, kwetsbare dijken en warmterecords aan diggelen

De brandweer in Drenthe en Groningen is alert op natuurbranden. Bij brand worden extra wagens en personeel ingezet.

,,Als er brand is, rukken we uit met dubbele sterkte'', zegt Esther Klap van Veiligheidsregio Drenthe. Begin deze maand schaalde de brandweer in Drenthe en Groningen vanwege de aanhoudende droogte al op naar het hoogste niveau.

Warmterecords gebroken

Het heeft in grote delen van Groningen en Drenthe al weken niet of nauwelijks geregend. Buien zijn lokaal gevallen. Ook kampen gebieden nog met een watertekort van de droogte van vorig jaar. Woensdag en donderdag worden temperaturen van boven de 35 graden verwacht en volgens sommige weermannen wordt het record van 38,6 graden uit 1944 verbroken.

Met de droogte is de kans op een brand niet groter maar als er brand ontstaat, kan deze zich snel uitbreiden. Dat geldt voor branden in alle natuurgebieden. De brandweer rukt uit met waterwagens en laat, als nodig, met pendelwagens extra water aanrukken. Klap: ,,Boeren en loonwerkers helpen ons vaak met giertanks met water.''

Dijken kwetsbaar

De droogte en extreme temperaturen zijn voor de waterschappen geen reden extra maatregelen te nemen. Er komt vooralsnog geen beregeningsverbod. ,,Er is voldoende aanvoer van water'', zegt Jeanette Bolhuis van waterschap Hunze en Aa's. De waterschappen vragen boeren die van hetzelfde slootwater gebruik maken dit onderling af te stemmen en het waterschap te melden dat ze gaan beregenen zodat deze de aanvoer stabiel kan houden.

Waterschappen houden wel de dijken extra in de gaten. Met name veendijken zijn bij droog weer kwetsbaar. In Drenthe wordt de Hoornsedijk bij het Hoornse- en Paterswoldse meer uit voorzorg nat gehouden. Noorderzijlvest is alert op de veendijk Steendam-Tjuchem. Bolhuis: ,,De bovenste laag is droog maar er zitten nog geen scheuren in.'' Als het watertekort (nu 180 mm) daar oploopt tot 200 mm worden ook andere veenkades geïnspecteerd.

Wat kan je zelf doen?

De veiligheidsregio's roepen mensen op voorzichtig te zijn. Gebruik geen vuur in de open natuur, en gooi geen glas of peuken weg. Zelfs het uitlaten van een hond kan riskant zijn. ,,Als je met de auto naar een natuurgebied gaat, moet je oppassen dat de uitlaat van je auto niet in aanraking komt met hoog gras'', zegt Hanneke Mensink van Veiligheidsregio Groningen. ,,Zo'n hete uitlaat kan bij droogte ook tot brand leiden.''

Waterbedrijf Groningen roept mensen op het wassen van auto's, schoonmaken van straatjes of het besproeien van tuinen uit te stellen tot het iets minder warm is. Dat om water te besparen, maar ook om de waterdruk op peil te houden. ,,Dan komt bij mensen die aan het einde van de leiding zitten, zoals in Lauwersoog, ook nog water uit de kraan. Wees solidair'', zegt Tabitha Petter van het Waterbedrijf Groningen.