GGD Groningen-programma ‘Nu Niet Zwanger’ breidt uit

GGD Groningen werkt voor het programma ‘Nu Niet Zwanger’ nu ook samen met verloskundige Wendy Wielenga. Zij helpt vrijwillig mee vrouwen, die nu nog niet toe zijn aan een kind of niet nog meer kinderen willen, aan anticonceptie te helpen.

Het programma ‘Nu Niet Zwanger’ voorkomt ongewenste zwangerschappen door het gesprek aan te gaan over zwangerschap en ouderschap, seksualiteit en de mogelijkheden van anticonceptie.

‘Nu Niet Zwanger’ kan waar nodig anticonceptie vergoeden voor mensen die dit niet zelf kunnen betalen.

,,Vanaf januari maakten we het programma bekend bij verloskundigen, gynaecologen en zorginstanties”, zegt Lidwien Martens. Zij is verpleegkundige en werkt als coördinator van het programma ‘Nu Niet Zwanger’ bij GGD Groningen.

,,Ik merk dat het programma nu bij andere organisaties op het netvlies staat en dat de volgende stap de praktische uitvoering is. Hoe gaan een huisarts en een jeugdverpleegkundige, maar ook de collega’s bij de geestelijke gezondheidszorg en reclassering, het gesprek aan over seks?”

,,Daarvoor geven wij trainingen. Want praten over voeding en slapen gaat vaak makkelijker, maar seks is ook een basisbehoefte. En vanuit deze basisbehoefte kan een kind ontstaan. In sommige situaties kan er niet goed voor een kind gezorgd worden en is het beter om een zwangerschap te voorkomen.”

Schulden en relatieproblemen

Martens schetst een situatie uit de praktijk: ,,Recentelijk meldde een consulent van het WIJ-team een vrouw aan. Deze vrouw wilde niet nog meer kinderen, haar zorgen waren groot genoeg. Ze had schulden, relatieproblemen en was wederom zwanger. We kregen moeilijk contact met haar. Uiteindelijk is het toch gelukt en heb ik met haar gepraat over de mogelijkheden om een volgende zwangerschap te voorkomen. Zij heeft toen de keuze gemaakt om een spiraal te laten plaatsen.”

,,Enkele weken na haar bevalling zijn we samen naar verloskundige Wendy Wielenga gereden en daar kreeg zij een spiraaltje. De opluchting van die mevrouw liet mij weer zien hoe belangrijk het is dat we ondersteunen tot het moment waarop de anticonceptie daadwerkelijk is geregeld.”

Beoordeling door huisarts, jeugdverpleegkundige of eigen hulpverlener

Via de huisarts, de jeugdverpleegkundige van de GGD of via de eigen hulpverlener wordt beoordeeld of iemand in aanmerking komt voor eventueel gratis anticonceptie vanuit het programma ‘Nu Niet Zwanger.’

Dit jaar zijn er al twintig personen in de provincie Groningen geholpen.