Geen twijfels over veiligheid van stadion FC Groningen

Er zijn geen twijfels bij FC Groningen en stadioneigenaar Euroborg NV over de veiligheid van het Hitachi Capital Mobility Stadion. Dat stellen beide partijen in een verklaring.

FC Groningen zegt dit naar aanleiding van het instorten van een deel van het dak van het stadion van AZ. ,,Ons dak is destijds volgens de geldende bouw- en constructienormen en het Nederlands Bouwbesluit berekend en ontworpen’’, laat de club weten. ,,Daarbij zijn diverse veiligheidsmarges toegepast voor onder meer sneeuw- en windbelasting. Deze constructieve berekeningen en tekeningen zijn getoetst en beoordeeld door de gemeente Groningen, waarna een bouwvergunning voor het stadion is verleend.’’

Ook de plaatsing van de zonnepanelen op het dak van het stadion in 2013 en 2014 is beoordeeld en in orde bevonden door de constructeur van het stadion.

Regelmatige keuring

Het onderkomen van FC Groningen blijkt regelmatig te worden gekeurd. De dakspanten en de beplating van het dak worden jaarlijks visueel geinspecteerd. In 2016 is er volgens FC Groningen en Euroborg NV nog roestvorming verwijderd en is het dak opnieuw gecoat. Ook vindt er jaarlijks, met betrekking tot het afgeven van een veiligheidsverklaring aan de KNVB, een constructieve controle van het stadion plaats door de afdeling Toezicht en Handhaving van de gemeente. De laatste keer dat deze controle werd uitgevoerd is op 31 januari van dit jaar.

FC Groningen en Euroborg NV geven aan de ontwikkelingen van het onderzoek naar het instorten van het dak van het stadion AZ nauwgezet te zullen volgen en indien nodig maatregelen te zullen nemen.