Vleermuisexcursies in Groningen in Nacht van de Vleermuis

Vleermuiswerkgroep Groningen en Natuur en Milieufederatie Groningen hebben twee vleermuisexcursies in de stad Groningen georganiseerd. Deze vinden 23 en 24 augustus plaats in het kader van de Nacht van de Vleermuis.

De eerste excursie is vrijdag 23 augustus in en rond de ecologisch buurt Drielanden. Bij een eerdere inventarisatie door de vleermuiswerkgroep zijn hier twee soorten dwergvleermuizen en een enkele laatvlieger gespot.

Bij het meertje tussen Stuurboordswal en Overloop worden bovendien de lichtschuwe watervleermuizen verwacht.

Engelstalige excursie in het Sterrebos

De tweede excursie is zaterdag 24 augustus in het Sterrebos. Deze rondgang is speciaal bedoeld voor Engels sprekende personen.

,,Er zijn zoveel buitenlandse studenten en andere gasten die voornamelijk Engels spreken, dat wij speciaal voor hen deze excursie in het mooiste vleermuizenpark van Groningen houden; de voertaal is dus vooral Engels”, zegt Klarissa Nienhuys, coördinator van Vleermuiswerkgroep Groningen.

In het Sterrebos komen naast dwergvleermuizen en laatvliegers ook rosse vleermuizen, watervleermuizen en grootoorvleermuizen voor. De vleermuiswerkgroep rekent op de aanwezigheid van zeker van drie van deze soorten.

Batdetector

Deelnemers kunnen de vleermuizen zien en horen met behulp van een batdetector. Met dit apparaatje kunnen de vleermuizen, aan de hand van het unieke ultrasone geluid dat ze maken, herkend worden en kan hun soort worden bepaald.

Aanmelding

Deelname aan (een van) deze excursies kan uitsluitend na aanmelding via info@nmfgroningen.nl (tot en met donderdag 22 augustus). Meer informatie: www.nachtvandevleermuis.nl/activiteiten/groningen.