Trilhinder voorbij na aanpak zuidelijke ringweg? Nee: Kade langs Noord-Willemskanaal krijgt opknapbeurt

Het fiets- en voetpad aan de oostkant van het Noord-Willemskanaal in Groningen stad gaat vanaf 19 augustus een poos dicht. Een deel van de kade van wordt vervangen, ter hoogte van de Brailleweg. De werkzaamheden zijn ter voorbereiding op de aanleg van de nieuwe fietsdoorgang bij de Brailleweg.

Langs de oostkant van het Noord-Willemskanaal komt een breed fietspad voor verkeer vanaf De Wijert naar het centrum en omgekeerd. Het fietspad loopt vanaf de Vondellaan tot aan de Parkbrug. Fietsers rijden op die wijze veilig onder de A28 en onder de op- en afrit door. Voor de aanleg van deze nieuwe fietsverbinding moet de kade van het kanaal worden vervangen.

Combinatie Herepoort voert de werkzaamheden uit vanaf een ponton op het water. Eerst wordt de oude betonnen damwand verwijderd. Aansluitend hierop wordt de nieuwe damwand geplaatst. Deze bestaat uit stalen damwandplanken die worden ingetrild. Daarna werkt de aannemer de bovenkant van de nieuwe damwand af en wordt de grond weer aangevuld.

Intrillen

Het intrillen van de damwandplanken is gepland van 19 augustus tot en met 6 september. De werkzaamheden gebeuren zo veel als mogelijk op werkdagen van 07.00 uur tot 16.00 uur. Als dat nodig is, kunnen de werkzaamheden duren tot uiterlijk 19.00 uur.

..Hoewel we er alles aan doen om de overlast te beperken, kunnen we niet voorkomen dat omwonenden mogelijk hinder ervaren van geluid en trillingen door de werkzaamheden", zegt Aanpak Ring Zuid op haar website. Omwonenden hebben een brief gekregen met meer informatie.

Omleiding

Fietsers worden met borden omgeleid via de westkant van het kanaal. Gedurende drie dagen, wanneer de damwandplanken parallel aan de Brailleweg worden geplaatst, worden er verkeersregelaars ingezet voor het verkeer op de Brailleweg. Dit kan tot eind augustus eens per dag voorkomen.