Herman Pleij over 'Vrijheid' in 28 Augustus Rede in Groningen

Herman Pleij neemt dit jaar de 28 Augustus Rede voor zijn rekening. Hij zal in zijn toespraak, die zoals te doen gebruikelijk plaatsvindt in het Academiegebouw in Groningen, het vaste thema ‘Vrijheid’ naar eigen inzicht behandelen.

Herman Pleij (76) is emeritus-hoogleraar Nederlandse Letterkunde. Hij was tot 2008 hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam.

Pleij publiceert veel over onze nationale identiteit en cultuurhistorische onderwerpen. Hij is prominent aanwezig in het maatschappelijk debat over de waardering en herbeleving van ons verleden, van de slavernij tot Sinterklaas.

Groningens Ontzet

De 28 Augustus Rede is onderdeel van de festiviteiten ter gelegenheid van Groningens Ontzet. Plaats van handeling is de aula van het Adacemiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen. Burgemeester Peter den Oudsten fungeert als gastheer.

Vorig jaar tekende historicus Rob de Wijk voor de 28 Augustus Rede. Hij sprak toen over zijn in 2017 verschenen boek ‘De nieuwe revolutionaire golf’, dat als ondertitel heeft ‘Waarom burgers zich van hun leiders afkeren’. Het jaar daarvoor sprak Freek de Jonge over aardgaswinning en ereschuld.

Eerdere sprekers waren Marietje Schaake, Mathijs Bouwman, Kysia Hekster, Job Cohen en Geert-Jan Knoops.

Komst per e-mail aankondigen

De 28 Augustus Rede duurt van 11.30 uur tot 12.30 uur. De toegang is vrij. Om zeker te zijn van een plaats - de aula van het Academiegebouw biedt plaats aan maximaal driehonderd mensen - kunnen belangstellenden hun komst aankondigen per mail: secretariaatcs@groningen.nl.