Test met openingstijden voor politiebureau Rademarkt in Groningen

Het politiebureau aan de Rademarkt in Groningen is vanaf 2 september (tijdelijk) niet meer 24 uur per dag geopend. De politie gaat openingstijden - van 08.30 tot 17.00 uur - hanteren. Dit vanwege de verminderde aanloop naar het politiebureau.

Het politiebureau aan de Rademarkt is momenteel 24 uur per dag geopend. Als gevolg van maatschappelijke veranderingen is de aanloop naar politiebureaus - ook het bureau aan de Rademarkt - de laatste jaren verminderd en is juist sprake van een toenemende mate van dienstverlening via andere middelen.

Reden voor politie Groningen openingstijden voor het bureau aan de Rademarkt toe te passen. Daardoor kunnen de buiten de openingstijden aanwezige politiemensen ‘op andere en meer effectieve manieren’ ingezet worden.

Effect op de dienstverlening bekijken

De politie bekijkt in de periode 2 september - 1 januari 2020 wat het effect op de dienstverlening is. In die periode is het politiebureau Rademarkt dagelijks van 08.30 uur tot 17.00 uur geopend voor het publiek.

Nadat de effecten en resultaten bestudeerd zijn, wordt bepaald of de openingstijden gehandhaafd blijven.

Andere vormen van dienstverlening

De politie in Groningen heeft de afgelopen tijd veel geïnvesteerd in andere vormen van dienstverlening, bijvoorbeeld via social media als Facebook en Twitter. Verder is er veel aandacht voor dienstverlenging via het algemene nummer 0900-8844. Ook vinden veel mensen de politie via www.politie.nl.

Voor mensen die buiten de openingstijden aan het bureau aan de Rademarkt komen, is een intercom beschikbaar. Die intercom staat in direct contact met het servicecentrum van de politie. Als direct hulp noodzakelijk is, kan die op korte termijn worden aangeboden.

Politiemensen zijn waar het kan ook persoonlijk benaderbaar. Zowel op straat, bij mensen thuis of elders.

De invoering van openingstijden oor bureau Rademarkt heeft geen effect op de inzet van de politie bij noodsituaties.