Groningse onderzoeker Marjon Westerhof-Evers zorgt voor doorbraak in behandeling hersenletsel

Marjon Westerhof-Evers promoveert maandag aan de Rijksuniversiteit Groningen. Met haar promotieonderzoek zorgt de neuropsycholoog van het Universiteit Medisch Centrum Groningen (UMCG) voor een doorbraak in de behandeling van traumatisch hersenletsel.

Hersenletsel kan ontstaan als het brein heen en weer geschud wordt in de schedel, zoals bij een harde val op het hoofd of bij een auto-ongeluk. Na middelzwaar tot ernstig traumatisch hersenletsel kunnen stoornissen ontstaan in de sociale cognitie.

Patiënten hebben dan moeite om emoties van anderen af te lezen, sociale situaties te interpreteren en het eigen gedrag hierop af te stemmen. Dit uit zich in egocentrisch, ontremd, sociaal onaangepast of juist emotioneel vervlakt gedrag.

Problemen tijdig signaleren

Westerhof-Evers richtte zich in haar onderzoek op het meten en behandelen van deze problemen. In een van de studies bleek dat patiënten met stoornissen in de sociale cognitie meer moeite hebben om op het werk te re-integreren en hun relaties te (onder)houden.

Door deze problemen tijdig te signaleren, kan een dergelijke negatieve uitkomst met revalidatiebehandeling mogelijk voorkomen worden.

Behandeling getest binnen UMCG Centrum voor Revalidatie

De nieuwe behandeling die Westerhof-Evers onder leiding van prof. dr. Joke Spikman ontwikkelde, werd getest binnen het UMCG Centrum voor Revalidatie in Haren.

De behandeling bleek effectief. Patiënten met middelzwaar tot ernstig traumatisch hersenletsel verbeterden in de emotieherkenning, konden zich beter inleven in anderen en toonden meer empathie.

Bovendien verbeterden zij hun maatschappelijke participatie, kwaliteit van leven en de kwaliteit van hun relatie.

,,Een groot deel van de patiënten is jong en staat middenin het werkende leven. De bevindingen zijn dus niet alleen op persoonlijk vlak, maar ook maatschappelijk gezien erg relevant”, zegt Westerhof-Evers.