Vergeten monument | In Stad

Op 1 november 1985, de dag dat het toenmalige kabinet instemde met de plaatsing van 48 kernwapens, plaatste de gemeente Groningen het eerste en enige anti-kernwapenmonument van Nederland.

Het monument is een schepping van Hugo Hol uit Den Andel. In de Volkskrant van 31 oktober 1985 zegt hij: ,,De zwarte kubus staat voor de natuur, die van origine zuiver en gaaf is. Het messing frame om de kubus heen is de wereld waarin wij nu leven. Aangevreten, gedeukt en verwrongen. Dat geeft voor mij het spanningsveld weer tussen de natuur en onze hedendaagse wereld. Die hele geschiedenis van die kernwapens blijft voor mij toch maar een uiterst abstracte zaak. Op deze manier denk ik het probleem zichtbaar te hebben kunnen maken.”

Bijna 34 jaar staat het anti-kernwapenmonument al op het Emmaplein. Voorbijgangers hebben geen idee over de betekenis. In het kader van de culturele week ‘After Hiroshima’ gooide Pieter Augustijn bij buurtbewoners een uitnodiging in de bus om te helpen bij de reiniging van het vergeten monument. Augustijn: ,,Ik hoop met de reiniging het vergeten anti-kernwapenmonument weer betekenis te geven in deze nucleaire tijden.”

Veertig sympathisanten namen zondag deel aan de happening waarbij het kunstwerk van messing en hardsteen met groene zeep en borstels schoon werd gemaakt. Ook beeldhouwer Hugo Hol was aanwezig. Dichter Harry van Velsen las bij de schoonmaakactie zijn gedicht Gedinkens voor.

Het begint zo:

Op Emmaplaain

stoan ien graas en bloaren tussen singels

bòsschoppen van aal weer n tiedje leden.

Haardstain en messing woarschaauwen

Tegen broeken van kernwoapens

gedinken van baange twiefeltoukomst

* wèl drokt als eerste op knòp

Jos Jansen op de Haar