Intimidatie, belediging en ingegooide ruiten: maatregelen tegen overlast van jongeren in Hoogkerk

Burgemeester Peter den Oudsten van de gemeente Groningen neemt maatregelen tegen overlast van jongeren in Hoogkerk. Volgens de burgemeester maakt een groep zich schuldig aan intimidatie, belediging en het ingooien van ruiten.

De gemeente heeft daarom besloten om een samenscholingsverbod en gebiedsverbod in te stellen. Het samenscholingsverbod gaat donderdag in en geldt voor een bepaald gebied in Hoogkerk. Later wordt een kaart gepubliceerd waar dit precies is.

Opgejut door volwassenen

,,We vonden het nodig om maatregelen te nemen omdat er veel jongeren worden opgejut”, vertelt Den Oudsten. ,,Dat gebeurt vooral door volwassenen die om hen heen staan. Ze zijn zodanig intimiderend, dat we vinden dat we extra maatregelen moeten nemen.”

Een andere maatregel is het opleggen van gebiedsverboden, waardoor bepaalde personen niet meer in de gebieden in Hoogkerk mogen komen. Inmiddels is er één gebiedsverbod opgelegd.