Groningen doet parkeerfiets in de ban zodra de nieuwe megastalling klaar is

De komst van de nieuwe megastalling onder het Forum Groningen maakt een eind aan het parkeren van fietsen in de Poele- en Peperstraat. Als het aan de binnenstadwinkeliers ligt, volgt op termijn het hele centrum.

Met de opening van het Forum Groningen krijgt de binnenstad er op 29 november in een klap 1200 fietsparkeerplekken bij. Fietsen mogen dan alleen nog in de nieuwe fietsenkelder worden gestald. Op de Nieuwe Markt rond het Forum en het uitgaansgebied in de Poele- en Peperstraat is dat dan taboe.

Foutparkeerders zien fiets weggesleept

De gemeente laat fietsen die daar dan toch worden gestald, verwijderen. Al in de aanloop naar de opening wijzen de gemeentelijke fietsstewards in de binnenstad fietsers erop dat ze hun rijwiel iedere dag de klok rond gratis kwijt kunnen onder het Forum.

Daarna zien foutparkeerders hun fiets onverbiddelijk weggesleept worden. De eerste tijd nog naar de parkeervakken op de Grote Markt, maar uiteindelijk rechtstreeks naar het gemeentelijk fietsdepot waar ze tegen betaling van 25 euro kunnen worden opgehaald.

Winkeliers: opstap naar parkeerverbod hele binnenstad

De binnenstadwinkeliers van de Groninger City Club zijn enthousiast. ,,Wat ons betreft is dit een opstap naar een fietsparkeerverbod voor het hele kernwinkelgebied’’, zegt GCC-voorzitter Eric Bos. De toenemende overlast door lukraak geparkeerde fietsen in de binnenstad is een groeiende ergernis voor winkeliers en hun klanten.

Zo’n parkeerverbod kan volgens Bos stapsgewijs worden ‘uitgerold’ in het centrum naarmate er meer alternatieven komen voor fietsparkeren op straat. Te beginnen met de Grote Markt, als volgend jaar zomer een fietskelder met nog eens 1500 plaatsen opent onder het vroegere V&D-warenhuiscomplex.

Ook de Vismarkt kan volgens Bos op iets langere termijn worden aangewezen tot ‘-zone’ voor fietsparkeerders als de in zijn ogen ‘verouderde’ autogarage aan de aangrenzende Pelsterstraat wordt omgebouwd tot ‘fietsparkeerpaleis’. ,,Dan geef je de openbare ruimte écht terug aan de Groningers, zoals het gemeentebestuur voorstaat.’’

Detailhandel gaat meebetalen aan handhaving met fietsstewards

Ondanks het enthousiasme over het terugdringen van het groeiende woud van fietsen, hebben de binnenstadwinkeliers wel zorgen over de handhaving van een parkeerverbod. ,,Dit mag het probleem niet alleen maar verplaatsen’’, zegt Bos. Mede daarom gaat de GCC volgens hem vanaf komend jaar meebetalen aan de inzet van fietsstewards om foutparkeerders terug te fluiten.

Bos wil nog niet zeggen welke financiële bijdrage de detailhandel precies gaat leveren aan toezicht en handhaving. ,,Wij zijn daarover nu in gesprek met de gemeente. Wat daar uitrolt, kan ik nog niet overzien maar wij willen onze verantwoordelijkheid ook financieel nemen om dit probleem aan te pakken. Groningen is een fietsstad en moet dat ook blijven, maar niet ten koste van de aantrekkelijkheid als winkelstad.’’