Inwoners Haren bundelen krachten voor bescherming van landelijk gebied

De stichtingen Scharlakenring en de stichting Behoud Landelijk Gebied Harendermolen hebben samen met omwonenden van de Onneres in Onnen hun krachten gebundeld in Stichting Landelijk Gebied Haren.

Deze groeperingen hebben zich in de voormalige gemeente Haren altijd hard gemaakt voor het behoud en de versterking van natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische waarden van hun omgeving.

Nu Haren is opgegaan in de nieuwe gemeente Groningen is de afstand tot bestuurders groter geworden, ervaren de initiatiefnemers. Om het gesprek tussen de nieuwe stichting en de gemeente te versterken zijn de drie instanties daarom opgegaan in een nieuw platform. Deze wil de bewoners die het buitengebied graag een warm hart toedragen een stem geven.

Om de oprichting toe te lichten wordt er op 19 september van 19.30 tot 22.00 uur een een informatieavond gehouden in het ’t Clockhuys te Haren.