Daklozenopvang Het Kopland Groningen niet meer onder druk

Het financiële lek is boven water bij dak- en thuislozenopvang Het Kopland in Groningen. De zorg staat niet meer onder druk.

De instelling heeft haar financiële positie fors bijgespijkerd sinds de gemeente Groningen een jaar geleden aan de rem trok, zegt wethouder Mattias Gijsbertsen. Het Kopland stevende toen nog af op een tekort van 350.000 euro.

Zorgen over doelmatige besteding subsidie

Groningen maakte zich daarom grote zorgen over het voortbestaan en vroeg het stichtingsbestuur verantwoording over de doelmatige besteding van haar jaarlijkse subsidie voor de nachtopvang van daklozen en de opvang van vrouwen en kinderen die het slachtoffer zijn van huiselijk geweld.

Inmiddels heeft de stichting volgens Gijsbertsen orde op zaken gesteld en een sluitende begroting voor het lopende jaar gepresenteerd. Ook de financiële reserves zijn volgens hem bijgespijkerd door de noordelijke opvangorganisatie Zienn waarmee Het Kopland nauw samenwerkt.