Zonnepark Vierverlaten in Hoogkerk draagt bij aan biodiversiteit

Zonnepark Vierverlaten in Hoogkerk draagt niet alleen bij aan het gebruik van schone, duurzame energie, maar ook aan de biodiversiteit. Dat zegt wethouder Philip Broeksma van Groningen naar aanleiding van een eerste ecologisch onderzoek op het zonnepark.

De gemeente Groningen en energie coöperatie Grunneger Power hebben bij de aanleg van het zonnepark (2017) maatregelen getroffen om de biodiversiteit en natuurwaarden te vergroten.

Zo zijn de zonnepanelen op staanders gemonteerd. Deze variëren in hoogte en staan niet te dicht op elkaar. De zonnepanelen zorgen daardoor voor schaduw, droogte en luwte, met allerlei overgangen. Daarmee ontstaan verschillende micromilieus.

Verder zijn verschillende kruidensoorten en struiken geplant en wordt het park door schapen begraasd.

Fors meer plantensoorten en insecten

Deze maatregelen hebben eraan bijgedragen dat er fors meer plantensoorten en insecten zijn. De vele sprinkhanen, bijen en vlinders als het hooibeestje en de distelvlinder leveren ook voedsel voor andere dieren en planten.

Daardoor komen in het gebied nu ook vogelsoorten als de torenvalk en buizerd, en grote groepen huismussen voor.

Onderzoek niet uitputtend en wetenschappelijk meerjarig

Hoewel het onderzoek niet uitputtend en wetenschappelijk meerjarig is uitgevoerd, noemt de gemeente Groningen de eerste observaties ‘erg gunstig voor natuur en milieu’.

Een van de conclusies is dat zonneparken die goed in het landschap passen en met aandacht voor de natuur worden ontwikkeld, meer biodiversiteit opleveren dan gangbare intensieve landbouw.

Van belang daarbij is dat de schapen die het park begrazen niet met antibiotica en antiwormmiddelen worden behandeld, want dat levert mest op die mestvliegen en -kevers niet eten.