Jonge Democraten Groningen doet voorstellen om lokale democratie te vernieuwen

Jonge Democraten Groningen wil de lokale democratie vernieuwen. Ze pleit voor de invoering van lokale partijfinanciering, een lokaal lobbyregister en het afkeuren van de doorstroming van raadsleden naar een plek in het college.

,,Onze democratie kan altijd beter, zeker ook lokaal”, zegt voorzitter Puck Rouffaer van Jonge Democraten Groningen. ,,De politiek moet kritisch naar zichzelf blijven kijken, zeker ook de grote machtige partijen. Met deze drie voorstellen hopen we de lokale democratie weer een zet in de goede richting te geven.’’

Lokale partijfinanciering

De D66-jongeren willen dat politieke partijen lokale financiering krijgen. Rouffaer: ,,Er moet geïnvesteerd worden in het lokale debat en de opleiding van lokale politici. Daar wordt de democratie in onze gemeente sterker van. Afdelingen van landelijke partijen krijgen hiervoor vaak geld vanuit landelijk, lokale partijen hebben die optie niet.”

Lokaal lobbyregister

Jonge Democraten Groningen komt verder met het voorstel raadsleden te verplichten bij politieke voorstellen aan te geven van wie zij informatie en input krijgen.

,,Een raadslid moet ‘zonder last en ruggespraak’ over beleid beslissen. Oftewel: hij of zij moet zelf een afweging maken”, zegt Roufflaer. ,,Daarom is het goed te weten van wie een raadslid informatie krijgt. Of dat nou een lobbyist van een groot bedrijf, de voetbalclub of een buurman is.”

Van raadslid naar wethouder

Daarnaast vragen de D66-jongeren de Groningse gemeenteraad publiekelijk de doorstroom van raadsleden naar een plek in het college af te keuren.

,,Het is de taak van het raadslid de wethouder te controleren. Er moet daarom een gezonde afstand tussen beiden bestaan”, zegt Roufflaer.

Moederpartij inspireren

Jonge Democraten Groningen heeft deze voorstellen naar de D66-fractie in Groningen gestuurd. De jongeren willen hun moederpartij hiermee inspireren.

Rouffaer: ,,D66 noemt zichzelf dé partij van democratische vernieuwing. Dit is een mooie kans om te bewijzen dat ze dat ook zijn.”