Platform De Wijert is op zoek

GRONINGEN Dennis Broekema stopt als voorzitter van Platform De Wijert. De bewonersorganisatie van De Wijert en Helpermaar zoekt dus een opvolger. Ondertussen blijft Broekema wel actief: ‘De wijk is nog niet van me af.’

,,Ik stop ermee omdat ik het na vijf jaar voorzitterschap tijd vind voor wat anders. We hebben in de afgelopen jaren gebouwd aan een mooie frisse organisatie die al veel voor de wijk heeft kunnen betekenen. Omdat wij geen traditionele vereniging zijn maar een stichting die geen stelling neemt, hebben we de belangen van veel verschillende bewoners kunnen behartigen. Doordat ik de medeoprichter ben heb ik veel taken op mij genomen. Vooral in de communicatie, wat niet per definitie een taak is van een voorzitter, heb ik meer dan mijn taak vervuld. Van een nieuwe voorzitter verwachten we ook zeker niet dat die dat allemaal overneemt. Ik had best nog een periode aan mogen blijven. Alleen vanwege de drukte in mijn werk en een nieuwe opleiding die ik ben gestart is het verstandig om de functie van voorzitter over te dragen.”

,,Waar ik erg tevreden op terugkijk is hoe we vanuit niets een goed draaiende organisatie met elkaar hebben weten op te bouwen in De Wijert. Nadat de vorige bewonersorganisatie wegviel, viel ook de bindende factor weg. En ik ben tevreden hoe we met een club bewoners toch iets moois hebben neergezet voor de wijk. Twee zaken die ik wel graag extra uit wil lichten zijn de openluchtbioscoop en het sinterklaasfeest. Het sinterklaasfeest dat we vorig jaar voor het eerst hebben georganiseerd was een feest met pepernoten en cadeaus. Hier waren ook kinderen bij die thuis misschien wel helemaal geen cadeautje krijgen van Sinterklaas. Een sociaal verhaal waar echt ieder kind meetelt. Gelukkig komt Sinterklaas dit jaar weer naar onze wijk en ik hoop van harte dat dat nog vele jaren mag gebeuren.”

Fruitcafé

,,Verder blijf ik zeker actief voor De Wijert. Ik werk als sociaal cultureel werker voor Fruitcafé De Helpende Hand, een sociale ontmoetingsplek waar we met bewoners activiteiten organiseren voor de buurt. Dit blijf ik lekker doen. We zijn in het Fruitcafé nu aan het experimenteren met de ontwikkeling van nieuwe diensten voor en door de buurt, zoals een klussendienst en een maaltijdservice. Dit werk sluit perfect aan op de nieuwe opleiding social work die ik nu volg aan de Hanzehogeschool. En natuurlijk blijf ik koploper binnen de Wijkdeal (een samenwerking tussen gemeente, wijkbewoners, ondernemers, onderwijsinstellingen, red.). Een koploper is eigenlijk een ambassadeur van de Wijkdeal. Ook ben ik procesbegeleider binnen de Wijkdeal binnen het thema meedoen en samenzijn. Dit blijf ik ook nog doen de komende tijd. De wijk is nog niet van mij af.”

Platform De Wijert

,,In de loop van 2014 zijn we gestart met de eerste aanzet voor Platform De Wijert. In februari van 2015 hebben wij onszelf gepresenteerd aan de wijk met een bewonersavond. Iedereen zei tegen me dat als er tien man zouden komen ik blij mocht zijn. Maar de grote zaal van het MFC De Wijert zat tot de nok toe vol. Ik denk dat daar toen wel 200 bewoners aanwezig waren. En na ruim een jaar zonder rechtsvorm te hebben gefunctioneerd hebben wij van Platform De Wijert een stichting gemaakt. In dat jaar zonder rechtsvorm werden wij ondersteund door gebiedsteam Zuid van de gemeente Groningen. Wij behartigen in principe alle belangen die een bewoner maar kan hebben.”

Kerntaken

,,De voorzitter is vooral iemand die een spin in het web is van de wijk De Wijert. Een wijkbewoner die weet wat er leeft en speelt en communicatief goed vaardig is. Je hebt veel met bewoners te maken, maar ook zeker met instanties die actief zijn in de wijk. Wat we vooral zoeken is iemand die goed de doelstellingen van het platform kan bewaken en goed aanvoelt wat er leeft en speelt in de wijk. Open, transparant en een goede netwerker zijn. Dat zijn toch wel de kernwaarden die we zoeken in een nieuwe voorzitter. Deze functie kost je gemiddeld 3 uur per week. Uiteraard is het een vrijwillige baan die je doet uit liefde voor de wijk.”

Welke vraagstukken krijgt de nieuwe voorzitter op zijn of haar bord?

,,De zuidelijke ringweg is natuurlijk iets wat de komende jaren nog speelt in en rond onze wijk. Wij vanuit Platform De Wijert zijn uiteraard nauw betrokken bij de wijkoverleggen met Aanpak Ring Zuid. En met de nieuwe verkeersstromen die dit op gaat leveren in de wijk zijn we vanuit de samenwerking binnen Wijkdeal De Wijert hier al mee bezig. Dit omdat het erg belangrijk is voor onze wijk en de bewoners. Daarnaast zou het ook heel mooi zijn als de nieuwe voorzitter ook mee wil draaien binnen de Wijkdeal. De Wijkdeal is geen organisatie maar een afspraak tussen wijkbewoners, organisaties en partners om samen aan de toekomst van onze wijk te werken. “

Met wat voor bestuur gaat de nieuwe voorzitter samen werken?

,,We bestaan momenteel uit een groep van zeven bestuursleden. We zijn een zeer gemêleerde groep vrijwilligers van dertigers tot ergens in de 50. Sommigen van ons zijn zelfstandig ondernemer, anderen werken in de zorg / welzijn en weer anderen zijn fulltime vrijwilliger. Maar wat ons bindt is dat we allen ook actief zijn in allerhande initiatieven die er leven en spelen in onze buurt.”

,,Naast ons bestuur hebben we ook nog een onafhankelijke redactie die elf keer per jaar een prachtige wijkkrant maakt. In totaal zijn er zo ongeveer 30 vrijwilligers aan onze stichting verbonden.”

De sluitingsdatum voor de vacature is 1 december 2019. Daarna zullen de gesprekken plaatsvinden en vanaf 1 januari wil Platform De Wijert met een nieuwe voorzitter van start gaan. Reageren op de vacature kan door voor 1 december een mail met korte motivatie te sturen naar: info@wijert.nl.