Ziekenhuis Top 100: Dit zijn de beste en slechtste ziekenhuizen van Nederland: OZG op plek 37 (bekijk de volledige lijst hier)

Het Ommelander Ziekenhuis Groningen (OZG) staat op plek 37 in de lijst van streekziekenhuizen van de Ziekenhuis Top 100. Bekijk hier hoe de andere ziekenhuizen het doen.

De drie ziekenhuizen van Treant staan allemaal op plek 30 of lager bij de streekziekenhuizen: Bethesda in Hoogeveen op plek 30, Refaja in Stadskanaal op plek 32 en het Scheper Ziekenhuis in Emmen op 38. 

Het Martini Ziekenhuis in Groningen staat op plek 21 van de 26 topklinische ziekenhuizen.

De Top 100, een initiatief van het en zeven regionale kranten, maakt sinds vorig jaar onderscheid tussen algemene of streekziekenhuizen en topklinische centra. Topklinische ziekenhuizen richten zich op complexe operaties en behandelingen, streekziekenhuizen verrichten vooral basiszorg.

Ziekenhuizen zijn beoordeeld op 33 criteria iets zeggen over het niveau van de zorg, zoals toezicht op medicijngebruik, uitkomsten van veelvoorkomende of juist heel complexe operaties, de kwaliteit van de verpleging of tijdige start van een behandeling. Academische centra zoals het UMCG staan niet in een ranglijst. De patiëntenpopulatie van deze ziekenhuizen is zo afwijkend, dat vergelijken niet zinnig is.

 

Het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen (plek 3) scoort hoog, omdat het veel patiënten op pijn, ernstige verwardheid en ondervoeding controleert; factoren die het herstel kunnen beïnvloeden. Een elektronisch voorschrijfsysteem en een goede controle op de medicatie bij opname en ontslag voorkomen in het WZA fouten die het herstel van de patiënt in de weg staan. Wel is het percentage patiënten dat opnieuw onder het mes moet na een operatie vanwege knieletsel er relatief hoog: 7,3 procent. Daarmee zit het bij de 10 procent slechtst scorende ziekenhuizen. Ook in het Scheper Ziekenhuis is dit het geval: 7,8 procent.

Waarom scoort Treant laag?

De drie Treant-ziekenhuizen laten punten liggen bij de controle op ondervoeding en het beleid rond medicatie. Bij het Ommelander Ziekenhuis gaat het op dat onderdeel goed. Wel heeft dit ziekenhuis een relatief hoog percentage patiënten dat overlijdt na complicaties na een darmkankeroperatie: 15 procent.

Martini Ziekenhuis Groningen

Het Martini Ziekenhuis, op plek 21 bij de topklinische ziekenhuizen, laat punten liggen op het thema hart en vaten. Het percentage patiënten dat opnieuw onder het mes moet na het plaatsen van een pacemaker is er hoger dan gemiddeld en patiënten moeten relatief lang wachten op een ingreep om een vernauwde halsslagader te verhelpen: 22 procent wacht langer dan twee weken, terwijl snel ingrijpen beroertes voorkomt.