Nucleair geneeskundige Muhammed Dal | Mensen van het Martini Ziekenhuis

GRONINGEN In het Martini Ziekenhuis in Groningen werken bijna 3.000 mensen samen voor de beste zorg. Wie zijn zij en wat doen ze precies? In deze aflevering spreken we nucleair geneeskundige Muhammed Dal.

Wat doe je als nucleair geneeskundige zoal?

,,In mijn vakgebied verricht ik - samen met mijn collega Klaas Pieter Koopmans - onderzoek naar het functioneren van organen. Daarbij maken we gebruik van een kleine hoeveelheid radioactieve stof, die we meestal toedienen via een bloedvat in de arm. Als dit stofje bij het orgaan is aangekomen, maken we foto’s met een gamma- of PET-camera. Deze apparatuur vangt de radioactieve straling op en zet die om in digitale beelden. Zo kunnen we afwijkingen in het lichaam, zoals tumoren, nauwkeurig in kaart brengen. Deze informatie helpt de hoofdbehandelaar om een gericht behandelplan op te stellen. Ook kunnen wij met behulp van nucleair onderzoek vaststellen wat het effect is van bijvoorbeeld chemotherapie. Naast onze diagnostische taken voeren wij ook behandelingen uit. Denk aan radiumtherapie bij patiënten met uitgezaaide prostaatkanker naar de botten. Die behandeling verhoogt hun overlevingskans en vermindert het risico op botbreuken. Tot slot vervaardigt onze afdeling Gallium PSMA, een stofje om uitzaaiingen bij prostaatkanker in beeld te brengen. Door dat stofje zelf te maken, zijn we niet afhankelijk van leveranciers en kunnen we patiënten sneller inplannen.”

Wat vind je mooi aan je werk in het Martini Ziekenhuis?

,,In de eerste plaats vind ik het heel fijn om iets te betekenen voor kwetsbare mensen met een hulpvraag. Het bieden van zorg en ondersteuning is voor mij een soort roeping. En ook al kan ik niet altijd goed nieuws brengen, het bieden van duidelijkheid én het kunnen bijdragen aan hun kwaliteit van leven is ook veel waard. Als patiënten weten waar ze aan toe zijn, geeft mij dat een goed gevoel. Een ander pluspunt van het Martini Ziekenhuis is de teamgeest binnen mijn afdeling en de nauwe samenwerking met de radiologen. We vormen één maatschap en dat betekent korte lijnen en voortdurende afstemming. We kijken met elkaar mee, bundelen onze kennis en versterken elkaar. Dat is hard nodig, want in mijn vakgebied is het stellen van een diagnose veel puzzelen en uitzoeken. Dankzij de twee-eenheid Radiologie/Nucleaire geneeskunde zijn we in staat om in korte tijd een compleet diagnostisch beeld te schetsen.”

Welke gebeurtenis is je bijgebleven?

,,Een tijdje geleden kreeg onze afdeling een brief van de nabestaanden van een patiënt met botkanker. Daarin bedankten ze ons voor hetgeen wij voor hun naaste hebben betekend. Hoewel wij zijn ziekte niet konden genezen, hebben we met behulp van bèta-stralers zijn pijn wel aanmerkelijk kunnen verlichten. Het feit dat wij een bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteit van leven van ernstig zieke patiënten geeft mij veel voldoening.”