Stadse Fratsen - Irritant goed doel (column)

GRONINGEN Wat een opmerkelijke campagne is dat. Overal in de stad staan driehoeksreclameborden foto’s van een zwarte man, een vrouw met Down en een bijna (?) blanke man, niet helemaal goed te zien. Daaroverheen de tekst: ‘Ik accepteer jou. Jij mij ook?’

Het is een lokale campagne. Niks geen Socutera in de bocht, nee, twee Stadjers die zich sterk maken voor een betere wereld. Opgezet door rapper Mulu en de nachtburgemeester Merlijn Poolman. Een lief initiatief. Even lief als zinloos, want iedereen die een beetje opvoeding genoten heeft, zal de mensen op de posters accepteren. Horken die deze mensen niet accepteren, zullen door deze campagne geen seconde de aanvechting voelen hun opstelling te wijzigen. Daarmee is deze campagne eigenlijk een zelffelicitatie van en voor het weldenkende deel der natie. Een mens rijdt of wandelt langs zo’n poster en denkt: ‘inderdaad ik accepteer je helemaal, wat ben ik toch een tof mens, zodra ik thuisben, lik ik de spiegel af’.

Nog opmerkelijker is het logo dat op de posters prijkt. Dat is van de gemeente Groningen... De meeste goede doelen winnen fondsen door jongeren onderbetaald de Herestraat in te jagen waar ze het winkelend mogen stalken, maar sommige goede doelen kunnen kennelijk aankloppen bij de gemeente Groningen. Vermoedelijk moet je dan wel het goede goede doel zijn, maar het blijkt te kunnen.

Dat is even opmerkelijk als irritant. Het mooie van een goed doel is dat je het niet hoeft te steunen. De kinderen die je in De Herestraat een donateurschap van Greenpeace proberen aan te smeren kun je vriendelijk bedanken, de mevrouw die met een collecte van het KWF aanbelt kun je misschien wel blijmaken. Of andersom. Net waar je hart naar uitgaat. Maar in dit geval kiest de gemeente Groningen voor de Stadjers. Eerst kloppen ze Stadjers geld uit de zak, en niet te zuinig ook nu er 30 miljoen moet worden bezuinigd, vervolgens gebruiken ze een deel van het geld voor een goed doel waar geen Stadjer voor gekozen heeft.

De gemeente is er niet om goede doelen te steunen. De gemeente moet ervoor zorgen dat de straatverlichting brandt, dat de gaten in de fietspaden worden gedicht en dat het gelukkig welig tierende groen in deze stad een beetje binnen de perken blijft. Maar laat op dat laatste nu juist flink bezuinigd worden de komende tijd...