Groningse onderzoeker wint de eerste Deltapremie; half miljoen voor gezonde gebouwen en betere ruimtes

Zojuist nam Mark Mobach, lector Facility Management aan de Hanzehogeschool Groningen, de eerste Deltapremie (500.000 euro) in ontvangst. Deze ‘Spinozapremie voor toegepast onderzoek’ voelt als een enorme eer en een erkenning van de werkwijze van zijn lectoraat, aldus Mobach.

De in Groningen opgeleide lector onderzoekt hoe gebouwen een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan mensen en organisaties. Zijn doel is met zijn studenten en docent-onderzoekers de ruimtes en diensten waar we iedere dag mee in aanraking komen te verbeteren, waardoor wij ons prettiger voelen. Voorbeelden zijn kantoren en steden die gezond(er) gedrag stimuleren en gevangenissen waar het personeel en de gedetineerden minder stress ervaren (waardoor er minder incidenten zijn), vertelt Mobach.

Kunstenaars

De jury koos Mobach, omdat hij verschillende wetenschappelijke disciplines met elkaar verbindt. In zijn lectoraat Facility Management komt bedrijfskundig ontwerpen samen met ruimtelijk ontwerpen. Mobach stimuleert zijn studenten en onderzoekers ook om bijvoorbeeld kunstenaars bij hun onderzoek te betrekken.

Mobach: „We zien de prijs als een enorme aanmoediging om samen met onze partners door te gaan met ons onderzoek naar ruimte en organisatie in zorg, onderwijs, kantoren en steden. Ook daar waar er misschien minder financiële mogelijkheden zijn, zoals onderzoek met de kunsten en goede gebouwen voor kwetsbare groepen in de samenleving.”

500.000 euro

Aan de Deltapremie is een bedrag van 500.000 euro verbonden. Mobach wil rustig nadenken over waar dat geld naartoe gaat. „De hoofdgedachte is dat we sterker maken waar we sterk in zijn. Dat zijn onze vier innovatiewerkplaatsen: (gezonde werkomgeving), (Ontwerp van ruimtes voor de gezondheidszorg), (gezonde steden) en Campus Design. Maar we willen ook ruimte houden voor onderzoek buiten die thema’s, zoals we nu bijvoorbeeld doen naar het openbaar vervoer en de stations in Nederland.”

De eerste Deltapremie werd aan twee lectoren uitgereikt. Lector Transities in Zorg Anneloes van Staa van de Hogeschool Rotterdam was de andere winnaar. Zes experts die werkzaam zijn bij de Erasmus Universiteit, Innofest, TU Delft, Stichting Toekomstbeeld der Techniek en de Vereniging Nederlandse Gemeenten kozen de winnaars.

Over de Deltapremie

De Deltapremie is een nieuwe grote prijs voor praktijkgericht onderzoek aan hogescholen. Het is vergelijkbaar met de bekende Spinozapremie voor academisch onderzoek aan de universiteiten.

De Vereniging Hogescholen en Regieorgaan SIA riepen de prijs in het leven. Deze wordt tweejaarlijks uitgereikt en bedraagt maar liefst €500.000,-. De premie is volgens de initiatiefnemers een erkenning voor de waardevolle bijdrage die lectoren met hun onderzoeksgroepen en uitgebreide netwerk leveren aan de samenleving. En een stimulering om die bijdrage nog verder te versterken en uit te breiden.